Nuostatos

SHBivAo.png

Pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis gaujų bei pareigūnų tarpusavio ryšius.

.

Qn9c9px.png
Turinys

 • Savokos
 • Įtarimai
 • Bendrosios taisyklės
 • Gaujų operacijos

.

3DODgqB.png
Sąvokos

 • Policijos departamento operacijos:
 1. Reidas -  naudojamos kliūtys, spygliai ir uždaromos pagrindinės miestelių jungtys, tikrinamas kiekvienas pravažiuojantis asmuo.
 2. Patruliavimas - akcijos metu, galima stabdyti ir tikrinti piliečius.
 3. Komendanto valanda - paskirtas prižiūrėti discipliną ir tvarką mieste esančiuose daliniuose, taip pat akcijos metu, negalima duoti baudų.
 4. Šturmas - policijos departamento krata vykdoma gaujos bazėje.
 5. Būrio veiksmas - specialiojo būrio kratos gaujų sandėlio ar bazės teritorijoje, kuris gali būti daromas praėjus 5 minutėms po sandėlio užėmimo.
 • Gaujų operacijos:
 1. Gaujų karai dėl sandelių - karai, kuriuose gali dalyvauti visos gaujos, laimėjusi gauja gauna sandėlį, kuriame gaminami ginklai ir narkotinės medžiagos
 2. Pastatų grobimai - oficialių gaujų operacijos, kuomet yra grobiami bankai, kazino, meno galerijos. PD užduotis yra išminuoti visas bombas. 
 3. Oficialios gaujos bazės grobimas - kova tarp gaujų, kuomet viena iš oficialių gaujų grobia kitą.
 • Nelegalios prekės:
 1. Šaunamieji ginklai: AK-47, Deagle, Shotgun
 2. Narkotinės medžiagos
 • Pavojingi daiktai:
 1. Šaunamieji ginklai: MP5, Colt 45, Rifle
 2. Peilis, brass nuckles.
 • Kitos savokos:
 1. Specialusis PD burys - tai yra speciali pajėgų grupuotė kurią gali sudaryti 4-6 žmonės, ji turi tam tikrų privilegijų, kurios aprašomos žemiau esančiose taisyklėse. Šios grupuotės sukūrimas PD firmoje nėra būtinas.

.

seDqKHB.png
Įtarimai

 •  Kelių eismo taisyklių pažeidimai
 1. NON-RP [20 įtarimo lygių]
  •  Pateisinami NON-RP atvejai: policininkas gaudo nusikaltėlį, medikas skuba į žmogaus gaivinimą, mechanikas važiuoja link netvarkingai palikto transporto, medkirtys juda link medelyno.
 2. Vairavimas be vairuotojo pažymėjimo [15 įtarimo lygių]
  • Įtarimas nededamas jeigu transporto priemonės variklis yra užgesintas ir vairuotojas tiesiog sėdi transporto priemonėje, aikštelėse ir vos iškart įsėdus į tr. priemonę.
 3. Vairavimas be diržo, šalmo ir/arba šviesų [10 įtarimo lygių]
  • Įtarimas nededamas jeigu transporto priemonės variklis yra užgesintas ir vairuotojas tiesiog sėdi transporto priemonėje, aikštelėse ir vos iškart įsėdus į tr. priemonę.
  • Įtarimas nededamas naujokams iki 3000 xp, galimas tik įspėjimas ir informavimas apie pažeidimą.
 4. Netvarkingos tr. priemonės eksploatavimas [10 įtarimo lygių]
  • Į tai įeina: techninės apžiūros paso, draudimo ir/arba registracijos neturėjimas.
  • Už transporto priemonę atsako ją vairuojantis žaidėjas.
 5. Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų arba alkoholio [5 įtarimo lygiai]
 • Viešosios tvarkos pažeidimai
 1. Bėgimas nuo teisėsaugos [30 įtarimo lygių]
 2. Grasinimas, įžeidimas ir/arba keiksmažodžiai [30 įtarimo lygių]
   Įtarimas nededamas jeigu grasinama papeikimu forume
  Įtarimas negali būti dedamas, jeigu įžeidimus ar keiksmus cenzūruoja serverio cenzūros sistema (pakeičia žodį arba žodžio dalį į žvaigždutes). Ši taisyklė negalioja, jeigu cenzūros sistema, ant to paties žaidėjo, suveikia 2 ar daugiau kartų per 5 minutes.
 3. Žmogžudystė [25 įtarimo lygiai]
 4. Bendradarbiavimas su nusikaltėliu [20 įtarimo lygių]
 5. Grėsmė žaidėjo gyvybei  [20 įtarimo lygių]
 6. Melagingas iškvietimas  [15 įtarimo lygių]
 7. Trukdymas pareigūno darbui – [15 įtarimo lygių]
 8. Bandymas papirkti pareigūną [15 įtarimo lygių]
 9. Kenkėjiškas elgesys [15 įtarimo lygių]
 10. Didėlio kiekio nel. prekių turėjimas\naudojimas [15 įtarimo lygių]
  • Kai bendra nelegalių ginklų kulkų suma viršija 150.
  • Šį įtarimą galima dėti ir tuomet, kai žaidėjas turi narkotinių medžiagų.
 11. Mažo kiekio nel. prekių turėjimas\naudojimas [10 įtarimo lygių]
  • Kai bendra nelegalių ginklų kulkų suma neviršija 150.
 12. Pavojingų daiktų turėjimas\naudojimas [5 įtarimo lygiai]
 • Kiti pažeidimai
 1. Tyčinis ESC – [40 įtarimo lygių]
  • Sekamo/gaudomo žaidėjo „tyčinis ESC“ yra traktuojamas kaip klaidų išnaudojimas, galimas blokavimas.
 2. Tyčinis tr. priemonės sunaikinimas bandant išvengti atsakomybės [25 įtarimo lygiai]
 3. Teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymas [15 įtarimo lygių]

.

aICpZEe.png

Bendrosios taisyklės

 1. Teisėsaugai draudžiama turėti nelegalių prekių.
 2. Pareigūnas privalo pasiūlyti baudą tik vieną kartą, jei įtarimo lygis neviršija 30.
  • Pareigūnas turi teisę nepasiūlyti baudos, jeigu žaidėjas elgiasi nepagarbiai, kenkėjiškai.
 3. Pareigūnas turi teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, jeigu vairuotojas padaro 3 KET pažeidimus.
 4. Pareigūnas gali tikrinti žaidėją tik šiais atvejais: reido metu, patruliavimo metu, kai padarė kurį nors pažeidimą arba yra gaudomas (turi įtarimo lygį), oficialios gaujos narys su gaujos apranga .
  • Pareigūnas taip pat gali patikrinti žaidėja kilus įtarimui dėl galimo pažeidimo. Paprašius, pareigūnas privalo pateikti svarią priežastį dėl patikrinimo.
 5. Pareigūnas turi teisę išteisinti naujoką (iki 3000 xp) už šiuos pažeidimus neturi šalmo/tech./draud./tr. registracijos
  • Už visus kitus besikartojančius pažeidimus pareigūnas turi teisę bausti naujokus.
 6. PD vadovai gali paskelbti komendanto valandą iki 2 kartų per dieną.
  • Komendanto valanda negali būti įjungta gaujų operacijų metu
  • Komendanto valanda gali būti įjungta šturmo metu.
 7. PD vadovai gali paskelbti reidą iki 2 kartų per dieną.
  • Apie vykstantį reidą privaloma pranešti serverio žaidėjams.
  • Reidas negali vykti ilgiau nei 1 valandą.
  • Mažiausias laiko tarpas nuo paskutinio reido turi būti 2 valandos.
 8. PD vadovai gali paskelbti 5 patruliavimus per savaitę ir ne daugiau negu 2 per dieną.
  • Apie vykstantį patruliavimą privaloma pranešti serverio žaidėjams.
  • Patruliavimas negali vykti ilgiau nei puse valandos.
  • Mažiausias laiko tarpas nuo paskutinio patruliavimo turi būti 3 valandos.
 9. Draudžiama siūlyti baudą gaujų nariams.
 10. Draudžiama naudoti blokadas kaip lipimo priemones.
 11. Įtarimą, už padarytą nusižengimą, galima dėti praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo nusižengimo padarymo.
 12. Jeigu įtarimas yra dedamas praėjus daugiau negu 1 valandai nuo nusižengimo padarymo, žaidėjui paprašius policininkas privalo nurodyti kada buvo atliktas nusižengimas ir apibūdinti nusižengimo aplinkybes (vieta, kiti asmenys ir t.t.), įrodymų pateikti neprivalo.

.

c3NLta2.png
Gaujų operacijos

 1. Teisėsauga turi teisę šturmuoti gaujos bazę arba sandėlį jei ten yra bent vienas gaudomas žaidėjas, privalomas vadovo dalyvavimas ir priežiūra.
  • Draudžiama šturmuoti gaujos bazę arba sandėlį gaujų operacijų metu.
  • Gaujų sandėlio bei gaujos bazės šturmuoti negalima likus 10min iki karų dėl sandėlių.
  • Gaujos bazę galima šturmuoti praėjus bent 20 minučių nuo pastato grobimo.
 2. PD pareigūnams draudžiama naudoti tazerį ar rakinti gaujos narius jų užimto sandėlio teritorijoje ir gaujos bazėje.
  • Praėjus 5 minutėms po sandėlio užėmimo specialusis PD būrys 20 minučių gali šturmuoti ir gaudyti nusikaltėlius tiek sandėlio teritorijoje, tiek gaujos bazėje, tačiau privalomos dvi sąlygos: turi dalyvauti bent 4 spec. būrio nariai ir būtina naudoti specialiai tam skirtas tr. priemones. Vykstant tokiai operacijai, draudžiama rakinti ar naudoti tazerį.
 3. Draudžiama kištis į tarp gaujų vykstančius karus.
 4. Draudžiama rakinti, šaudyti tazeriu, dėti įtarimą gaujų nariams gaujų operacijų metų.
  • Teisėsauga turi teisę rakinti, šaudyti tazeriu ir dėti įtarimą gaujų nariams gaujų operacijų metu, jeigu šie šaudo civilius arba teisėsaugos darbuotojus miestelių teritorijoje.
 5. Draudžiama rakinti oficialių gaujų narius, jei jų vienoje vietoje yra daugiau negu trys.
  • Išimtis gaujų operacijų metu, kai daugiau negu 3 gaujos nariai šaudo į civilius arba teisėsaugos darbuotojus miestelių teritorijoje.
  • Praėjus 5 minutėms po sandėlio užėmimo specialusis PD būrys gali 20 minučių gaudyti tokias grupes, tačiau privalomos dvi sąlygos: turi dalyvauti bent 4 spec. būrio nariai ir būtina naudoti specialiai tam skirtas tr. priemones. Vykstant tokiai operacijai, draudžiama rakinti ar naudoti tazerį.

  • Į šį skaičių mirę bei surakinti gaujų nariai neįeina.
 6. Draudžiama naudoti kliūtis gaujų grobimų metu pastato interjere ir šalia įėjimo į jį.
 7. Sistemai paskelbus, kad užgrobtą objektą laimėjo tam tikra gauja (sprogo bombos), PD nebeturi teisės kištis į paketų pervežimą, objektą atiduoda gaujoms.

 

 

© Marko'Escobar , Nico'Moretti , Billy'Jack , Rokas'Lays

Redaguota Nico_Moretti

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose

Parašė (redaguota)

Change log

 

2019-03-12

Spoiler

Paredaguoti įtarimai (pridėta papildoma sąlyga)

Grasinimas, įžeidimas ir/arba keiksmažodžiai [30 įtarimo lygių]
• Įtarimas nededamas jeigu grasinama papeikimu forume

Įtarimas negali būti dedamas, jeigu įžeidimus ar keiksmus cenzūruoja serverio cenzūros sistema (pakeičia žodį arba žodžio dalį į žvaigždutes). Ši taisyklė negalioja, jeigu cenzūros sistema, ant to paties žaidėjo, suveikia 2 ar daugiau kartų per 5 minutes.


2019-02-24

Spoiler

Paredaguoti įtarimai

RELOG/Tyčinis ESC – [40 įtarimo lygių]

 

2019-02-04

Spoiler

Nauji punktai

11. Įtarimą, už padarytą nusižengimą, galima dėti praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo nusižengimo padarymo.
12. Jeigu įtarimas yra dedamas praėjus daugiau negu 1 valandai nuo nusižengimo padarymo, žaidėjui paprašius policininkas privalo nurodyti kada buvo atliktas nusižengimas ir apibūdinti nusižengimo aplinkybes (vieta, kiti asmenys ir t.t.), įrodymų pateikti neprivalo.

 

 

Redaguota Nico_Moretti

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose

Atsakyti

Svečias
Ši tema yra užrakinta.

 • Šiuo metu peržiūri   0 narių

  Nėra registruotų vartotojų, kurie šiuo metu peržiūri šį puslapį.