Nuostatos

Turinys

• Bendrosios sąvokos;
• Kita svarbi bendroji informacija;
• Įtarimai;
• Bendrosios taisyklės;
• Gaujų operacijų taisyklės;

 

Bendrosios sąvokos
Policijos Departamento operacijos:
• Reidas - naudojamos kliūtys, spygliai ir uždaromos pagrindinės miestelių jungtys, tikrinamas kiekvienas pravažiuojantis asmuo.
• Patruliavimas - akcijos metu, galima stabdyti ir tikrinti visus piliečius.
• Komendanto valanda - paskirtas prižiūrėti discipliną ir tvarką mieste esančiuose daliniuose, taip pat akcijos metu, negalima duoti baudų, visi nusikaltusieji keliauja tiesiai į įkalinimo įstaigą.
• Šturmas - policijos departamento krata vykdoma gaujos bazėje.
• Būrio veiksmas - specialiojo būrio kratos gaujų sandėlio ar bazės teritorijoje, kuris gali būti daromas praėjus 5 minutėms po sandėlio užėmimo.
• Specialusis PD burys - tai yra speciali pajėgų grupuotė kurią gali sudaryti 4-6 žmonės, ji turi tam tikrų privilegijų, kurios aprašomos žemiau esančiose taisyklėse. Šios grupuotės sukūrimas PD firmoje nėra būtinas.

 

Gaujų operacijos:
• Gaujų karai dėl sandėlių - karai, kuriuose gali dalyvauti visos gaujos, laimėjusi gauja gauna sandėlį, kuriame gaminami ginklai ir narkotinės medžiagos.
• Pastatų grobimai - oficialių gaujų operacijos, kuomet yra grobiami bankai, kazino, meno galerijos. PD užduotis yra išminuoti visas bombas. 
• Oficialios gaujos bazės grobimas - kova tarp gaujų, kuomet viena iš oficialių gaujų grobia kitą.


Kita svarbi bendroji informacija
Nelegalios prekės:
Šaunamieji ginklai: „AK-47“, „Desert Eagle“, „Shotgun“, narkotinės medžiagos.
Pavojingi daiktai:
Šaunamieji ginklai: „MP5“, „Colt 45“, „Rifle“, „Knife“, „Brass Knuckles“.
Gaujų karų dėl sandėlių laikai:
Los Santos zona: 16:00 - 17:00

San Fierro zona: 18:00 - 19:00
Las Venturas zona: 20:00 - 21:00
 

Įtarimai
Kelių eismo taisyklių pažeidimai
NON-RP [20 įtarimo lygių]
• Pateisinami NON-RP atvejai: policininkas gaudo nusikaltėlį, medikas skuba į žmogaus gaivinimą, mechanikas važiuoja link netvarkingai palikto transporto, medkirtys juda link medelyno.
Vairavimas be vairuotojo pažymėjimo [15 įtarimo lygių]
• Įtarimas nededamas jeigu transporto priemonės variklis yra užgesintas ir vairuotojas tiesiog sėdi transporto priemonėje, aikštelėse ir vos iškart įsėdus į tr. priemonę.
Vairavimas be diržo ar/ir šalmo [15 įtarimo lygių]
• Įtarimas nededamas jeigu transporto priemonės variklis yra užgesintas ir vairuotojas tiesiog sėdi transporto priemonėje, aikštelėse ir vos iškart įsėdus į tr. priemonę.
• Įtarimas nededamas naujokams iki 3.000XP, galimas tik įspėjimas ir informavimas apie pažeidimą.
Vairavimas be šviesų [5 įtarimo lygiai]
• Įtarimas nededamas jeigu transporto priemonės variklis yra užgesintas ir vairuotojas tiesiog sėdi transporto priemonėje, aikštelėse ir vos iškart įsėdus į tr. priemonę.
• Įtarimas nededamas naujokams iki 3.000XP, galimas tik įspėjimas ir informavimas apie pažeidimą.
Technikinės/draudimo/registracijos neturėjimas [10 įtarimo lygių]
• Už transporto priemonę atsako ją vairuojantis asmuo.
[NAUJA] Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų arba alkoholio [5 įtarimo lygiai]
• Pareigūnas sugavęs apsvaigusį asmenį privalo iškviesti medikus ir įtariamajį išblaivyti. Asmeniui nepaklusus, pareigūnas turi teisę dėti įtarimą už pareigūno reikalavimų nevykdymą ir be baudos pasiūlymo vežti į kalėjimą.
• Nesant medikams serveryje, apsvaigęs asmuo vežamas išblaivymui (į kalėjimą).

Viešosios tvarkos pažeidimai
Bėgimas nuo teisėsaugos [30 įtarimo lygių]
Grasinimas, įžeidimas ir/arba keiksmažodžiai [30 įtarimo lygių]
• Įtarimas nededamas jeigu grasinama papeikimu forume.
• Įtarimas negali būti dedamas, jeigu įžeidimus ar keiksmus cenzūruoja serverio cenzūros sistema (pakeičia žodį arba žodžio dalį į žvaigždutes). Ši taisyklė negalioja, jeigu cenzūros sistema, ant to paties žaidėjo, suveikia 2 ar daugiau kartų per 5 minutes.
Žmogžudystė [30 įtarimo lygiai]
Bendradarbiavimas su nusikaltėliu [20 įtarimo lygių]
Grėsmė žaidėjo/PD gyvybei [20 įtarimo lygių]
Melagingas iškvietimas [20 įtarimo lygių]
• Įtarimą galima dėti ir tuomet, kai žaidėjas melagingai kviečia ne tik Policijos Departamento darbuotojus, bet ir visų kitų firmų darbuotojus.
• Įtarimą dėti galima tik turint vaizdinius įrodymus, kaip asmuo kvietė firmą nurodydamas melagingą priežastį.

Trukdymas pareigūno darbui [15 įtarimo lygių]
Bandymas papirkti pareigūną [15 įtarimo lygių]
Kenkėjiškas elgesys [15 įtarimo lygių]

Nelegalių prekių turėjimas\naudojimas [15 įtarimo lygių]
• Šį įtarimą galima dėti ir tuomet, kai žaidėjas turi narkotinių medžiagų.
Pavojingų daiktų turėjimas\naudojimas [10 įtarimo lygiai]
Viešosios tvarkos pažeidimai [5 įtarimo lygiai]
• Į tai įeina netvarkingas tr. priemonės pastatymas ant žvejybvietės tilto.

Kiti pažeidimai
Relog / Tyčinis „ESC“ [40 įtarimo lygių]
• Žaidėjui padarius „Relog'ą“, pareigūnas pasirinktinai turi teisę dėti įtarimą arba žaidėją laikinai užblokuoti.
• Sekamo / gaudomo žaidėjo „Tyčinis ESC“ yra traktuojamas kaip klaidų išnaudojimas, galimas užblokavimas.
Tyčinis tr. priemonės sunaikinimas/sunaik. bandant išvengti atsakomybės [25 įtarimo lygiai]
Pareigūnų reikalavimų nevykdymas [15 įtarimo lygių]
 

Bendrosios taisyklės
1. Teisėsaugai draudžiama turėti nelegalių prekių.
2. Pareigūnas privalo pasiūlyti baudą tik vieną kartą, jei įtarimo lygis neviršija 30.
    2.1 Pareigūnas turi teisę nesiūlyti baudos, jeigu žaidėjas elgiasi nepagarbiai, kenkėjiškai.
3. Pareigūnas turi teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, jeigu vairuotojas padaro 3 K.E.T. pažeidimus vienu metu.
4. Pareigūnas gali tikrinti žaidėją tik šiais atvejais: reido metu, patruliavimo metu, kai padarė kurį nors pažeidimą arba yra gaudomas (turi įtarimo lygį), oficialios gaujos narys su gaujos apranga.
    4.1 Pareigūnas taip pat gali patikrinti žaidėja kilus įtarimui dėl galimo pažeidimo.
    4.2 Paprašius, pareigūnas privalo pateikti svarią priežastį dėl patikrinimo.

5. Pareigūnas turi teisę išteisinti naujoką (iki 3.000XP) už šiuos pažeidimus - Neturi šalmo/tech./draud./tr. registracijos.
    5.1 Už visus kitus besikartojančius pažeidimus pareigūnas turi teisę bausti naujokus.
6. Policijos Departamento vadovai gali paskelbti komendanto valandą iki 2 kartų per dieną.
    6.1 Komendanto valanda negali būti įjungta gaujų operacijų metu.
    6.2 Komendanto valanda gali būti įjungta šturmo metu.

7. Policijos Departamento vadovai gali paskelbti reidą iki 2 kartų per dieną.
    7.1 Apie vykstantį reidą privaloma viešai pranešti serverio žaidėjams.
    7.2 Reidas negali vykti ilgiau nei 1 valandą.
    7.3 Mažiausias laiko tarpas nuo paskutinio reido turi būti 2 valandos.
8. Policijos Departamento vadovai gali paskelbti 5 patruliavimus per savaitę ir ne daugiau negu 2 per dieną.
    8.1 Apie vykstantį patruliavimą privaloma viešai pranešti serverio žaidėjams.
    8.2 Patruliavimas negali vykti ilgiau nei 30 minučių.
    8.3 Mažiausias laiko tarpas nuo paskutinio patruliavimo turi būti 3 valandos.
9. Draudžiama siūlyti baudą gaujų nariams.
10. Draudžiama naudoti blokadas kaip lipimo priemones.
11. Įtarimą, už padarytą nusižengimą, galima dėti praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo nusižengimo padarymo.
12. Jeigu įtarimas yra dedamas praėjus daugiau negu 1 valandai nuo nusižengimo padarymo, žaidėjui paprašius policininkas privalo nurodyti kada buvo atliktas nusižengimas ir apibūdinti nusižengimo aplinkybes (vieta, kiti asmenys ir t.t.), įrodymų pateikti neprivalo.
 

Gaujų operacijų taisyklės
1. Teisėsauga turi teisę šturmuoti gaujos bazę arba sandėlį jei ten yra bent vienas gaudomas žaidėjas, privalomas vadovo dalyvavimas ir priežiūra.
    1.1 Draudžiama šturmuoti gaujos bazę arba sandėlį gaujų operacijų metu.
    1.2 Gaujų sandėlio bei gaujos bazės šturmuoti negalima likus 10 minučių iki karų dėl sandėlių.
    1.3 Gaujos bazę galima šturmuoti praėjus bent 20 minučių nuo pastato grobimo.
2. Policijos Departamento pareigūnams draudžiama naudoti tazerį ar rakinti gaujos narius jų užimto sandėlio teritorijoje ir gaujos bazėje.
    
2.1 Praėjus 5 minutėms po sandėlio užėmimo specialusis PD būrys 20 minučių gali šturmuoti ir gaudyti nusikaltėlius tiek sandėlio teritorijoje, tiek gaujos bazėje, tačiau privalomos dvi sąlygos: turi dalyvauti bent 4 spec. būrio nariai ir būtina naudoti specialiai tam skirtas tr. priemones. Vykstant tokiai operacijai, draudžiama rakinti ar naudoti tazerį.
3. Draudžiama kištis į tarp gaujų vykstančius karus.
4. Draudžiama rakinti, šaudyti tazeriu, dėti įtarimą gaujų nariams gaujų operacijų metu.
    4.1 Teisėsauga turi teisę rakinti, šaudyti tazeriu ir dėti įtarimą gaujų nariams gaujų operacijų metu, jeigu šie šaudo civilius arba teisėsaugos darbuotojus miestelių teritorijoje.
5. Draudžiama rakinti oficialių gaujų narius, jei jų vienoje vietoje yra daugiau negu 3.
    5.1 Išimtis gaujų operacijų metu, kai daugiau negu 3 gaujos nariai šaudo į civilius arba teisėsaugos darbuotojus miestelių teritorijoje.
    5.2 Praėjus 5 minutėms po sandėlio užėmimo specialusis PD būrys gali 20 minučių gaudyti tokias grupes, tačiau privalomos dvi sąlygos: turi dalyvauti bent 4 spec. būrio nariai ir būtina naudoti specialiai tam skirtas tr. priemones. Vykstant tokiai operacijai, draudžiama rakinti ar naudoti tazerį.
    5.3 Į šį skaičių mirę bei surakinti gaujų nariai neįeina.
6. Draudžiama naudoti kliūtis gaujų grobimų metu pastato interjere ir šalia įėjimo į jį.
7. Sistemai paskelbus, kad užgrobtą objektą laimėjo tam tikra gauja (sprogo bombos), PD neturi teisės kištis į paketų pervežimą ir objektą atiduoda gaujoms.


©Marko'Escobar, Nico'Moretti, Billy'Jack, Rokas'Lays, Forever'Young, Edvis'Gaming

Redaguota Edvis Gaming
Redaguoti įtarimai su prierašu [NAUJA].

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose

Atsakyti

Svečias
Ši tema yra užrakinta.

  • Šiuo metu peržiūri   0 narių

    Nėra registruotų vartotojų, kurie šiuo metu peržiūri šį puslapį.