PPD'RC | Įtarimų informacija

zroVXoD.png

 

Ši tema yra skirta pareigūnams sužinoti kada ir kokiose situacijose galima dėti įtarimus serverio žaidėjams, už tam tikrus nusižengimus.

 

32b815eb6001bbc61c183ac60ae80604650.png

Visi serverio įtarimai bei įtarimų lygis. 

 

K.E.T (Kelio Eismo Taisyklių) pažeidimai

 

1. Įtarimas - NON-RP

Spoiler

-NON-RP yra pažeidimas, kai žaidėjas važiuoja ar kerta kelią su transporto priemonę per žolę, tranko/taranuoja žaidėjus ar blokuoja kelią eismui su transportu. NON-RP pažeidimas yra taipogi užskaitomas kai žaidėjas važiuoja priešinga kelio puse, nebandydamas aplenkti kitos tr. priemonės ar apvažiuodamas kliūtį.

-NON-RP yra traktuojamas kaip K.E.T pažeidimas. 

-Važiavimas per žolę su dviračiu nėra traktuojamas kaip NON-RP.

46a789fb5d11409968a9862bde563e8e197.png

-Bausti už NON-RP draudžiama kai:

∙ Medkertys važiuoja į medelyną.

Žaidėjas važiuoja į žvejybvietę.

Žaidėjas važiuoja į pinjatą.

Žaidėjas važiuoja iš pinjatos.  

 Žaidėjas ką tik iš po avarijos važiuoja iš žolės atgal ant kelio.

Medikas važiuoja su įjūnktais švyturėliais.

Mechanikas važiuoja nutempti ar ištempti netvarkingai pasatytos tr. priemonės.

Mechanikas važiuoja pasiimti transporto laužą.
 

 351580b45e35922bd2e630507b1378ae293.jpg
-Šioje vietoje taipogi yra draudžiama bausti žaidėjus už NON-RP.

2. Įtarimas - Vairavimas be teisių

Spoiler

- Vairavimas be teisių yra pažeidimas kai, Žaidėjas vairuoja transporto priemonę be vairuotojo pažymėjimo.

- Vairavimas be teisių yra traktuojamas kaip K.E.T pažeidimas.

-Bausti už vairavimą be teisių leidžiama tik jeigu vairuotojas važiuoja su tranporto priemonę.

-Bausti už vairavimą be teisių taipogi leidžiama jeigu vairuotojas sėdi užkurtoje tr. priemonėje, su įjūnktom šviesoj prie vairo. 

- Bausti už vairavimą be teisių leidžiama tik jeigu pareigūnas turi įrodymus kai /patikra lentelėje matosi kad vairuotojas yra be teisių.

 

- Su sunkvežimio vairuotojo pažymėjimu leidžiama vairuoti tik Packer bei Roadtrain sunkvėžimius.

- Keturačiai ir motociklai yra toje pačioje kategorijoje - Motocikliai. 

- Visą kitą serveryje kas yra ant keturių ratų, yra traktuojama kaip - Lengvosios mašinos. 

 

3. Įtarimas - Vairavimas be šalmo/diržo

Spoiler

-Vairavimas be šalmo/diržo yra pažeidimas kai, žaidėjas važiuoja su transporto priemonę neužsidėjęs šalmo, ar neužsisegęs diržo. 

-Vairavimas be šalmo/diržo yra traktuojamas kaip K.E.T pažeidimas.

-Bausti už vairavimą be šalmo/diržo leidžiama tik jeigu vairuotojas važiuoja su tranporto priemonę.

-Bausti už vairavimą be šalmo/diržo taipogi leidžiama jeigu vairuotojas sėdi užkurtoje tr. priemonėje, su įjūnktom šviesoj prie vairo. 

-Bausti už vairavimą be šalmo/diržo leidžiama ir keleivius. 

 

-Bausti už vairavimą be šalmo/diržo draudžiama naujokus (iki 3000 xp)

-Bausti už vairavimą be šalmo/diržo draudžiama jeigu žaidėjas ką tik atsisėdo į ant transporto.

4. Įtarimas - Vairavimas be šviesų  

Spoiler

-Vairavimas be šviesų yra pažeidimas kai, žaidėjas važiuoja su transportu be šviesų.

-Vairavimas be šviesų yra traktuojamas kaip K.E.T pažeidimas. 

-Bausti už vairavimą be šviesų draudžiama žaidėjo kai jis:

∙Žaidėjas turi mažiau nei 3000 patirties.

∙Žaidėjas nevažiuoja su savo tr. priemonę. 

 

5. Įtarimas - Be technikinio/draudimo/registracijos

Spoiler

- Be technikinio/draudimo/registracijos yra pažeidimas kai, žaidėjas važiuoja su nuosavu transportu be technikinio, draudimo ar registracijos.

- Be technikinio/draudimo/registracijos įtarimas yra traktuojamas kaip K.E.T pažeidimas.

- Bausti už be tech/draudimo/registracijos leidžiama tik kai rodo /patikra lentelėj kad žaidėjo transportas yra be tech/draudimo/registracijos.  

- Bausti taipogi leidžiama kai įsėdi į įtariamo asmens mašiną ir joje išmeta lentelę, kad mašina yra be tech/draud/registracijos.  

- Jeigu ant žaidėjo nuosavo transporto yra parašyti numeriai ,,Nėra", tada pareigūnas turi teisę patikrinti žaidėją ar jis yra be registracijos/tech/draud.

- Draudžiama bausti naujokus (iki 3000 patirties) už be tech/draud/registracijos.

-Už transporto priemonę atsako ją vairuojantis asmuo.

 

6. Įtarimas - Vairavimas išgėrus/apsvaigus

Spoiler

- Vairavimas išgėrus/apsvaigus yra pažeidimas kai, žaidėjas vairuoja su transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų.

- Vairavimas išgėrus/apsvaigus įtarimas yra traktuojamas kaip K.E.T pažeidimas.

- Bausti už vairavimą išgėrus/apsvaigus leidžiama tik kai rodo /patikra lentelėj kad žaidėjas yra išgėręs/apsvaigęs.

- Pareigūnas turi teisę patikrinti žaidėją jei kyla įtarimas kad žaidėjas vairuoja išgėręs/apsvaigęs (padaro avarijas, vairuoja zigzagais ir t.t).

- Visiems išgėrusiems/apsvaigusėms žaidėjams privaloma iškviesti medikus ir priversti juos išsiblaivyti po baudos išrašymo. Jeigu žaidėjas atsisako, pareigūnas privalo dėti įtarimą ,,Pereigūno reikalavimų nevykdymas" ir vežti į kalėjimą be jokios baudos.

- Jeigu nėra prisijūngusių medikų serveryje tai pareigūnas privalo vežti išgėrusį/apsvaigusį vairuotoją į kalėjimą be jokios baudos.

 

V.T (Viešos tvarkos) pažeidimai

 

1. Įtarimas - Bėgimas nuo teisėsaugos

Spoiler

- Bėgimas nuo teisėsaugos yra pažeidimas kai, žaidėjas nestoja kai pareigūnai jį stabdo ir bėga nuo jų, tam kad išvengtu bausmės.

- Bausti už bėgimą nuo teisėsaugos leidžiama kai pareigūnas paspaudžia H raidę ir ant ekrano išmeta tekstą kad žaidėjas yra stabdomas, ir žaidėjas į tai nereaguoja ir nestoja. Pavyzdys:

aef86e975626606ddba6d44f5fac2332291.png

- Naujokam privaloma padaryti du stabdymus kad pareigūnas turėtu teisę dėti įtarimą ,,Bėgimas nuo teisėsaugos".

- Pareigūnas turi teisę naudoti tarnybinį ginklą prieš nusikaltelį kuris bėga nuo teisėsaugos, tam kad jį sustabdyti, peršaunant padangas arba sušaudant iki transporto mažos būklės.

- Jeigu pareigūnas seką nusikaltelį su komandą /sekti daugiau nei 60 sekundžių ir nusikaltelis vis dar nestoja, pereigūnas turi teisę jam dėti įtarimą ,,bėgimas nuo teisėsaugos".

- Bėgimas nuo teisėsaugos taipogi yra traktuojamas kai pareigūnas išlipa iš savo transporto tam kad nubausti/patikrinti žaidėją, ir šis bando išvengti patikros/bausmės važiuodamas atbuline su transporto priemonę.

- Atsirakinimas su viela kai esi saugautas teisėsaugos yra traktuojamas kaip bėgimas nuo teisėsaugos.

- Reido patikrinimo vengimas yra taipogi traktuojamas kaip bėgimas nuo teisėsaugos.

- Už įtarimą ,,Bėgimas nuo teisėsaugos" draudžiama duoti baudos, privaloma vežti į kalėjimą.

2. Įtarimas - Keiksmai/įžeidinėjimai/grasinimai

Spoiler

- Keiksmai/įžeidinėjimai/grasinimai yra pažeidimas kai, žaidėjas kekiasi/įžeidinėja ar grasina policijos pareigūnams ar kitiems serverio žaidėjams. 

- Jeigu sistema cenzūruoja žodį ar dalį žodžio, tuomet draudžiama bausti žaidėjo už keiksmus/įžeidinėjimus. Ši taisyklė negalioja jei sistema suveikia ir cenzūruoja žodį ar dalį žodžio ant to pačio žaidėjo du kartus ar daugiau per 5 minutes.

- Bausti už keiksmus leidžiama iškarto, jeigu serveris necenzūruoja keiksmažodžio.

- Draudžiama dėti įtarimą jeigu žaidėjas grasina papeikimu. 

 

3. Įtarimas - Žmogžudystė

Spoiler

- Žmogžudystė yra pažeidimas kai, žaidėjas nužudo kitą serverio žaidėją ar pareigūną.

- Draudžiama bausti gaujinius už žmogžudystę jei jie nušovė pareigūną grobimo metu.

- Draudžiama bausti gaujinius už žmogžudystę jei jie nušovė kitą gaujos narį zonoj zonos metu, ar kitose gaujų operacijuose.

- Draudžiama bausti gaujinius už žmogžudystę, kai direktorius ir gaujos lyderis susitaria pasišaudyti draugiškai už kaimelių ribų.

- Draudžiama bausti žaidėjus už žmogžudystę, kai žaidėjas nušovė kitą žaidėją evento metu.

4. Įtarimas - Bendradarbiavimas su nusikalteliu

Spoiler

- Bendradarbiavimas su nusikalteliu yra pažeidimas kai, žaidėjas padeda nusikalteliui arba bendradarbiauja su nusikaltelių.

- Bausti už bendradarbiavimą su nusikalteliu leidžiama kai:

Veža nusikaltelį ant transporto stogo

Užkabina surakintą nusikaltelį su transporto priemonę

Padeda nusikalteliui pasprukti nuo policijos

 

 

5.  Įtarimas - Grėsmė PD/žaidėjo gyvybei

Spoiler

- Grėsmė PD/žaidėjo gyvybei yra pažeidimas kai, žaidėjas kesinasi į policininko ar kito serverio žaidėjo gyvybę.

- Dėti už grėsmę PD/žaidėjo gybei įtarimą galima kai žaidėjas bando nužudyti arba sužeisti kitą žaidėją, naudodamas:

Šaltuosius ginklus

Šaunamuosius ginklus

Įvairius kovos stilius

Kojas bei rankas

Transporto priemonę

 

6. Įtarimas - Melagingas iškvietimas

Spoiler

- Melaginas iškvietimas yra pažeidimas kai, žaidėjas melagingai  iškviečia policijos ar kitų firmų darbuotojus.

- Už melagingą iškvietimą galima bausti kai yra vaizdinė medžiaga kad žaidėjas melagingai kviečia firmos darbuotoją.

- Policijos pareigūnas turi teisę bausti žaidėjus, kurie iškviečia policijos pareigūnus be nurodytos priežasties, ir tos priežasties nenurodo pareigūnui atvykus į iškvietimą.

- Pareigūnas turi teisę bausti žaidėją už melagingą iškvietimą, jei žaidėjas bėga nuo pareigūno kuris priemė iškvietimą. 

- Pareigūnas turi teisę bausti žaidėją už melagingą iškvietimą, jei žaidėjas melagingai iškviečia kitų firmų darbuotojus.

7. Įtarimas - Trukdymas pareigūno darbui

Spoiler

- Trukdymas pareigūno darbui yra pažeidimas kai, žaidėjas trugdo pareigūnui atlikti savo darbui. 

- Dėti šį įtarimą galima kai:

Žaidėjas numušinėja pareigūną pastoviai nuo motociklo

Žaidėjas blokuoja kelią pareigūnui su spec tarnybos švyturėliais

Žaidėjas taranuoja pareigūną su spec tarnybos švyturėliais

Arba kitaip bando pakenkti pareigūnui, atliekant savo darbą.

8. Įtarimas - Bandymas papirkti pareigūną

Spoiler

- Bandymas papirkti pareigūną yra pažeidimas kai, žaidėjas bando papirkti/duoti kyšį pareigūnui, tam kad išvengtu bausmės.

- Žaidėjas privalo parašyti sumą pinigų, ar kažko kito (kreditai, dėžės ir t.t), kurią nori duoti pareigūnui tam kad pareigūnas turėtu teisę dėti šį įtarimą. 

9. Įtarimas - Kenkėjiškas elgesys

Spoiler

- Kenkėjiškas elgesys yra pažeidimas kai, žaidėjas bando pakenkti kitam žaidėjui.

- Bausti už kenkėjišką elgesį galima kai:

Žaidėjas bando įstūmti kito žaidėjo transportą į vandienį

Žaidėjas tranko kito žaidėjo transportą

Arba kitaip bando pakenkti kitiems serverio žaidėjams.

Ginklų pažeidimai

 

1. Įtarimas - Nelegalių prekių naudojimas/turėjimas

Spoiler

- Nelegalių prekių naudojimas/turėjimas yra pažeimas kai, žaidėjas naudoja ar turi su savimi nelegalias prekias.

- Nelegalios prekės yra:

AK-47 

Shotgun

Desert Eagle

Narkotikai

- Už narkotikus leidžiama bausti tik turint įrodymus /patikra lentelėj, kuri rodo kad žaidėjas turi narkotikų.

- Bausti už narkotikus taipogi leidžiama jei čhate parašo, kad žaidėjas suvartojo narkotikų. Pavizdys:

0b7ca28edba460051260691d6edb2c3294.png

-Pareigūnas turi teisę tikrinti asmenį jei jis gavo iškvietimą, ar kitas žaidėjas praneša tikslų asmens Vardas_Pavardė, kuris turi ginklų, ar narkotikų.

 

2. Įtarimas - Pavojingų prekių naudojimas/turėjimas

Spoiler

- Pavojingų  prekių naudojimas/turėjimas yra pažeimas kai, žaidėjas naudoja ar turi su savimi pavojingas prekias.

Pavojingos prekės yra:

MP5 

Rifle

Colt

Knife 

brass knuckles 

-Pareigūnas turi teisę tikrinti asmenį jei jis gavo iškvietimą, ar kitas žaidėjas praneša tikslų asmens Vardas_Pavardė, kuris turi ginklų. 

Kiti pažeidimai 

 

1. Įtarimas - RELOG/tyčinis ESC

Spoiler

- RELOG/tyčinis ESC yra įtarimas kai žaidėjas tyčia gaudomas atsijūngia, arba tyčia išeina afk paspaudęs ESC.

- Nusikaltelis privalo išeiti afk daugiau nei 40 sekundžių, tam kad pareigūnas turėtų teisę dėti šį įtarimą.

- Nusikaltelis privalo atsijūnti kai yra uždėtas sekimas arba stabdymas, tam kad pareigūnas turėtų teisę dėti šį įtarimą.

 

2. Įtarimas - Tyčinis transporto priemonės sunaikinimas/atstatymas 

Spoiler

- Tyčinis transporto priemonės sunaikinimas yra pažeidimas kai, žaidėjas tyčia sunaikina transporto priemonę, tam kad išvengtu bausmės.

- Bausti už šį pažeidmą turi teisę pareigūnas, kai nusikaltelis gaudomas sunaikina savo transporto priemonę, įvažiuodamas su ją į vandienį, arba naudodamas /sunaikinti ar /boom komandas.

- Bausti už šį pažeidimą turi teisę pareigūnas, kai žaidėjas atstato savo nuosavą transportą stabdymo/sulaikymo metu.

3. Įtarimas - Pareigūnų reikalavimų nevykdymas

Spoiler

- Pareigūnų reikalavimų nevykdymas yra pažeidimas kai, žaidėjas nepaklusta pareigūnų reikalavimams ar įsakymas. 

- Pareigūnas turi teisę bausti serverio žaidėjus, kai jie nepaklusta pareigūnų įsakymams (t.y į transporto įlipimas, apsiraminimas, transporto netrankymas ir t.t)

- Pareigūnas neturi teisės piktnaudžiauti šiomis privilegijomis.

4. Įtarimas - Viešos tvarkos pažeidimas

Spoiler

- Viešos tvarkos pažeidimas yra pažeidimas kai, žaidėjas pastato savo transportą ant žvejybvietės tilto.

- Pavyzdys:

19834e3a2c5a12cdd3d6d14c1e4dd9c8151.jpg

 

 

 

Ši tema dar gali būti redaguojama.

Policijos direktorius - Žemaitis_Žmogus

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose

Atsakyti

Svečias
Ši tema yra užrakinta.

  • Šiuo metu peržiūri   0 narių

    Nėra registruotų vartotojų, kurie šiuo metu peržiūri šį puslapį.