Jump to content
Nesisiųskite jokių .cs ar .asi failų tiesiogiai iš nepažįstamų žmonių. Galite prarasti mūsų serverio vartotojus! ×
Kada ir kokiais atvejais žaidėjai yra blokuojami už „c-bug“? ×
Forume per šviesu?! Išbandyk nakties rėžimą! ×

Nuostatos gaujų nariams,

Mafijos Senelis

Rekomenduojamas pranešimas

Šioje temoje pateiktos taisyklės, kurių privalo laikytis kiekvienas gaujų narys. Už šių taisyklių nesilaikymą yra taikomos įvairios bausmės pradedant nuo privilegijų įspėjimų bei baudos taškų, iki gaujos uždarymo.


Bendrosios taisyklės,

1. Kiekvienas gaujos narys turi būti susipažinęs su gaujų ir teisėsaugos nuostatomis.
2. Kiekvienas gaujos narys privalo laikytis visų serverio taisyklių.
3. Kiekvienas gaujos narys privalo ne tik pats laikytis nuostatų, bet ir pasistengti užtikrinti, kad jų laikytųsi toje pačioje gaujoje esantys gaujos nariai, teisėsauga bei kitos gaujos nariai.
3. 1. Pastebėjęs savo ar kitos gaujos pažeidimą, kiekvienas gaujos narys privalo apie tai pranešti gaujų prižiūrėtojui.
3. 2. Pastebėjęs teisėsaugos pažeidimą, kiekvienas gaujos narys privalo apie tai pranešti policijos direktoriui arba direktorių prižiūrėtojui.
4. Kiekvienas žaidėjas norintis įstoti į gaują privalo žaisti su savo pagrindiniu vartotoju.
5. Kitos gaujos narių laikymas ligoninėje yra traktuojamas kaip gaujos taškų buginimas (serverio klaidų išnaudojimas).
6. Nuostatuose visada galimi pakeitimai. Gaujų prižiūrėtojas pasistengs apie juos pranešti, bet ir patys turite sekti šios temos turinį.
7. Nuostatų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.
7. 1. Viena ar kita nuostata duoda pradžią neįrašytoms nuostatoms, todėl turite galvoti patys ką darote ir iš jūsų lūpų negali būti girdimi žodžiai – „nežinojau“, „niekur neparašyta“ ir pan.


Bendros gaujų operacijų taisyklės,

1. Gaujų operacijų metu draudžiama piktnaudžiauti VIP / ADMIN privilegijomis.
1. 1. ADMIN komandos /pzu naudojimas siekiant nustatyti priešo poziciją ir kitą jo informaciją yra draudžiamas.
2. Sąjungos tarp gaujų, operacijų metu, yra griežtai draudžiamos.
3. Gaujų operacijų metu neoficialios gaujos nariams draudžiama naudoti aprangas (96, 97, 99), kurios gali suteikti pranašumą prieš kitus, operacijoje dalyvaujančius gaujų narius.
3. 1. Gaujų operacijų metu oficialios gaujos nariai privalo naudoti jų gaujai paskirtas aprangas.
4. Gaujų nariams draudžiama rodytis kitos gaujos bazėje, jeigu ji nėra grobiama.
5. Gaujų nariams draudžiama šaudyti kitai gaujai priklausančioje zonoje, jeigu ji nėra aktyvi.
6. Aktyvios zonos metu, pastatų ir kitų gaujų bazių grobimai yra draudžiami.
6. 1. Išimtis taikoma pastatų grobimams, bet tam reikalingas gaujų prižiūrėtojo leidimas ir policijos departamento direktoriaus ar pavaduotojo sutikimas.
7. Gaujų operacijų metu draudžiama atsijungti ar tyčia naudoti „ESC“ siekiant išvengti mirties.
8. Gaujų operacijų metu draudžiama naudotis saugia zona siekiant išvengti mirties.


Kovų dėl sandėlių taisyklės,

1. Kovų dėl sandėlių metu draudžiama naudotis VIP / ADMIN komandomis zonoje ir aplink ją.
1. 1. Likus 5 minutėms iki kovos dėl sandėlio pradžios, draudžiama naudoti VIP / ADMIN komandas zonoje ir aplink ją.
1. 2. Išimtis taikoma tik „/vtvarkyti“ komandai, kai norima susitaisyti transporto priemonę į kurią nėra šaudoma.
2. Aktyvios zonos metu, draudžiama šaudyti kitos gaujos narius, jiems tik atsikėlus „/jvote“ teleportacijos pagalba.
3. Aktyvios „San Fierro“ zonos metu, gaujų nariams draudžiama lipti ant daugiabučių, sandėlio stogų, o ant gamyklos stogo esančių vienos gaujos narių skaičius negali viršyti 5.
3. 1. Aktyvios „Las Venturas“ zonos metu, vienos gaujos narių skaičius ant butų ir statybų pastato negali viršyti 5.


Pastatų grobimų taisyklės,

1. Aktyvaus grobimo metu draudžiama naudotis VIP / ADMIN komandomis.
2. Pastato grobimas galimas tik tada, jeigu aktyvių policininkų skaičius yra 5 arba daugiau.
3. Pastato grobimas galimas tik dienos metu (tarp 10 – 22 valandos) bei tik tada, kai kovos dėl zonos nėra aktyvios.
3. 1. Išimtis taikoma, jeigu policijos departamento direktorius ar pavaduotojas neprieštarauja grobimą daryti nakties arba aktyvios zonos metu.
4. Pastato grobimas galimas tik tada, jeigu grobime dalyvaujančių gaujos narių skaičiaus skirtumas lyginant su aktyvių policininkų skaičiumi yra ne didesnis kaip 3 žaidėjai.
4. 1. Išimtis taikoma, jeigu policijos departamento direktorius ar pavaduotojas neprieštarauja grobimą daryti nepaisant nustatyto žaidėjų skirtumo tarp policijos departamento ir grobimą atliekančios gaujos.
5. Konflikto atveju, iš gaujų lyderio ar jo pagalbininkų bus reikalaujama vaizdinė medžiaga įrodanti, kad nebuvo pažeisti 2, 3, 3.1 pastatų grobimų taisyklių punktai, todėl prieš paskelbiant grobimą, privaloma ja pasirūpinti.
5. 1. Vaizdinėje medžiagoje turi atsispindėti „/kviesti“ lentelė ir, jeigu reikia, policijos departamento direktoriaus ar pavaduotojo leidimas.
5. 2. Vaizdinė medžiaga turi būti užfiksuota likus 2 minutėms iki pastato grobimo pradžios.
6. Gaujos lyderiui ar jo pagalbininkams užminavus visas bombas, privaloma apie grobimą pranešti vieša žinute visiems prisijungusiems serveryje.
7. Aktyvaus „banko“ grobimo metu, gaujos nariams būtina sueiti į interjerą. Draudžiama šaudyti pareigūnus lauke.
7. 1. Aktyvaus „kazino“ ar „meno galerijos“ grobimo metu, gaujos narių skaičius esantis lauke ir norintis pasitikti policininkus negali viršyti 2.
8. Kitos gaujos, kuri nėra atsakinga už grobimą, nariams draudžiama dalyvauti operacijoje, ją trikdyti.
9. Teleportuoti žaidėjus, norinčius padėti sunešti paketus, galima tik po serverio pranešimo apie sėkmingą grobimą.
9. 1. Žaidėjams, padėjusiems sunešti paketus, privalomas atlygis, kuris būtų ne mažesnis nei 1'000€.
9. 2. Išimtys taikomos, jeigu žaidėjas atsisako priimti atlyginimą, elgėsi nepagarbiai ar trikdė paketų nešiojimą.
9. 3. Konflikto atveju, iš gaujų lyderio ar jo pagalbininkų bus reikalaujama vaizdinė medžiaga įrodanti, kad nebuvo pažeistas 9.1 pastatų grobimų taisyklių punktas, todėl privaloma ja pasirūpinti.
10. Kitos gaujos, kuri nėra atsakinga už grobimą, nariams draudžiama trikdyti paketų nešiojimą, jų transportavimą ar iškrovimą.
11. Sėkmingai pristačius paketus ir jos iškrovus, gaujos lyderis ar jo pagalbininkai privalo apie tai paskelbti viešą žinutę visiems prisijungusiems žaidėjams serveryje bei padėkoti policijos departamento darbuotojams už veiksmą.


Bazių grobimų taisyklės,

1. Kitos gaujos bazės grobimas galimas tik tada, jeigu už bazės saugumą atsakingų gaujos narių prisijungusiųjų skaičius yra 5 arba daugiau. Į šį skaičių neįeina tie gaujos nariai, kurie yra kalėjime.
2. Kitos gaujos bazės grobimas galimas tik tada, jeigu nuo paskutinio grobimo praėjo 2 valandos arba daugiau.
3. Kitos gaujos bazės grobimas galimas tik tada, jeigu tarp už bazės saugumą atsakingų gaujos narių yra prisijungęs lyderis arba bent vienas iš jo pagalbininkų.
4. Konflikto atveju, iš už grobimą atsakingo gaujų lyderio ar jo pagalbininkų bus reikalaujama vaizdinė medžiaga įrodanti, kad nebuvo pažeisti 1, 2 ir 3 bazių grobimų taisyklių punktai, todėl privaloma ja pasirūpinti prieš pradedant grobimą.
4. 1. Vaizdinėje medžiagoje turi atsispindėti prisijungusių priešininkų gaujos narių „/info“ lentelės. 
5. Už bazės grobimą atsakingos gaujos narių skaičius, kuris dalyvauja veiksme, turi būti panašus į gaujos, kuri ginasi (skirtumas ne didesnis nei 3 žaidėjai).
5. Už bazės grobimą atsakingos gaujos nariai turi išlikti tie patys nuo grobimo pradžios, iki pabaigos. Jie negali pakeisti savo mirusių bendrininkų.
6. Už bazės grobimą atsakingos gaujos nariai, kurie nedalyvauja grobime, gali būti atsakingi už mirusių bendrininkų transportavimą nuo ligoninės, iki grobimo vietos bei ginklų / narkotikų medžiagų tiekimą.
7. Už bazės grobimą atsakingos gaujos nariai, kurie nedalyvavo grobime nuo pradžios, gali prisijungti prie jo, jeigu išaugo besiginančios gaujos narių skaičius.
8. Jeigu po paskelbto grobimo, keli priešininkų gaujos nariai atsijungia ir jų skaičius tampa mažesnis nei 3, už grobimą atsakingos gaujos narių skaičius neprivalo būti panašus į gaujos, kuri ginasi, bet negali viršyti 5.
9. Kitos gaujos, kuri nėra atsakinga už grobimą ar už grobiamą bazę, nariams draudžiama dalyvauti operacijoje, ją trikdyti.
10. Serveriui pranešus apie grobimo pabaigą, už grobimą atsakingi gaujos nariai turi pasišalinti iš bazės.
11. Po sėkmingo grobimo, laimėjusiai gaujai išpirka priklauso tik tada, jeigu niekas negynė bazės arba iš jos sandėlio buvo pavogta mažiau nei po 500 visų ginklų kulkų.
11. 1. Jeigu grobimo rezultatas yra aprašytas 7 punkte, pralaimėjusios gaujos lyderis ar jo pagalbininkai turi 12 valandų sumokėti išpirką.


„GangWar“ / „Brawl“ taisyklės,

1. „GangWar“ / „Brawl“ yra organizuojami pačių gaujos lyderių ar jų pagalbininkų. Jie susitaria dėl ginklų, prizų, vietos, kitų aplinkybių.
2. Siekiant užfiksuoti laimėtus „GangWar“ / „Brawl“ gaujos statistikoje, gaujų prižiūrėtojo dalyvavimas yra būtinas.

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

GreenSide.lt Powered by Invision Community

  • Stilius

2020 © greenside.lt

×
×
  • Sukurti...

Svarbi informacija

Lankydamiesi mūsų puslapyje, Jūs sutinkate su mūsų Naudojimosi sąlygos.