Jump to content
Atranka į gaujų prižiūrėtojo pareigas ×
Nesisiųskite jokių .cs ar .asi failų tiesiogiai iš nepažįstamų žmonių. Galite prarasti mūsų serverio vartotojus! ×

„AutoHeaven” // Bendroji firmos informacija.

Wizard Airidas

Rekomenduojamas pranešimas

Parašė (redaguota)

SQYvscW.gif

(toliau - „AH“)

Bendroji firmos informacija
„AH“ - tai mechanikų firma, kuri yra atsakinga už miestelių priežiūrą nuo netvarkingai pastatyto transporto, taip pat ši firma serverio žaidėjams teikia tokias paslaugas kaip tr. priemonės variklio ar išorės taisymai, elektros pakrovimai, įrankių pardavimai bei sprogusių mašinų remontai.

Reikalavimai norint dirbti mūsų firmoje
Turėti automobilio teises.
Serveryje turėti 8'000 patirties taškų (XP).
Turėti galiojančią medicinos pažymą.
Nedirbti kitame darbe su pakvietimu.
Žinoti bei mokėti darbo taisykles, kainoraštį.
Turėti TeamSpeak 3 programą bei mokėti ja naudotis (mikrofonas būtinas tik apklausos TS3 atveju).

 

„AH“ firmos taisyklės

1. Darbuotojų elgesio principai,
     
1.1. Kiekvienas darbuotojas privalo laikytis bendrųjų serverio bei forumo taisyklių.
      1.2. Draudžiama šaudyti darbo metu. Išimtis - jus apšaudė ir jūs turite aiškius įrodymus, tokiu atveju galima atsišaudyti, tačiau griežtai draudžiama šaudyti į tr. priemonę. Ne darbo metu šaudytis galima, bet draudžiama šaudyti į tr. priemones.
      1.3. Draudžiama bet kokiais būdais darbo metu/su darbiniu transportu/darbine uniforma mėginti trukdyti Policinkų darbui.
      1.4. Draudžiama įžeidinėti serverio žaidėjus.
      1.5. Draudžiama įžeidinėti bendradarbius, juos kitaip užgaulioti.
      1.6. Draudžiama vogti bendradarbių iškvietimus.
      1.7. Privalote klausyti firmos valdžios ir/arba kvalifikatorių (firmos pagalbininkų). Pastarųjų nurodymai negali peržengti ribos, jei tai įvyksta - darykitės įrodymus bei siųskite valdžiai.
      1.8. Dirbant mechanikų firmoje, draudžiama kandidatuoti į kitą darbą su pakvietimu.

2. TeamSpeak3 mechanikų kanalo taisyklės,
     
2.1. Draudžiama platinti mūsų TeamSpeak kanalo slaptažodį.
      2.2. Darbo metu privaloma būti viename iš Mechanikų firmos kanalų.
      2.3. Draudžiama leisti muziką bei kitus pašalinius garsus.
      2.4. Draudžiama keiktis, įžeidinėti kolegas.

3. Pagrindinės darbo taisyklės,
      3.1. AFK miesteliuose, už bazės ribų galima būti ne daugiau 10 minučių.
         3.1.1. AFK ne miesteliuose arba bazėje laikas neribojamas.
         3.1.2. AFK ne darbo metu galima būti ir ne bazėje.
      3.2. Darbo metu draudžiama būti AFK ofise.
         3.2.1. Ne darbo metu AFK ofise būti leidžiama.
      3.3. Baigus darbą privaloma sunaikinti darbinę tr. priemonę.
      3.4. Griežtai draudžiama daryti akcijas ar grąžinti pinigus už taisymus (išimtys: nemokamų taisymų atvejai (išvardinti žemiau) ir direktoriaus/pavaduotojo akcijos).
      3.5. Griežtai draudžiama budėti Dillimore miestelyje bei mechanikų garaže.
      3.6. Kiekvienas iškvietimas ar taisymas turi būti priimtas per 1:30 min., kitu atveju visi aktyvūs darbuotojai (ne afk) gaus po įspėjimą.
         3.6.1. Pamatymas nepriimto iškvietimo ir tyčinis AFK išėjimas nuo bausmės neatleidžia.
      3.7. Griežtai draudžiama „buginti” ar  kitaip išnaudojant serverio klaidas keltis statistiką. Už tai gręsia vienas patekimas į vieną iš gėdos stulpų.
      3.8. Atrankos kodas - AUTOBANAS.
      3.9. Veiklose, apie kurias pranešta prieš 2 ar daugiau dienų, dalyvauti privaloma, nebent tam yra rimta priežastis. Apie šias priežastis privaloma pranešti firmos valdžiai.

4. Keiksmažodžių/įžeidinėjimų racijoje taisyklės, ATNAUJINTA
      4.1. Darbuotojas, nusikeikęs racijoje ar įžeidęs kitą žmogų privalės į fondą paaukoti tam tikrą sumą pinigų.
      4.2. Atlikti paaukojimui darbuotojas turės 24 valandas nuo įrašymo į sąrašą.
         4.2.1. Darbuotojas, per 24 valandas nepaaukojęs į fondą jam skirtos sumos, gauna įspėjimą.
         4.2.2. Vienintelė išimtis - darbuotojas visą laiką nuo įrašymo į sąrašą buvo atsijungęs.
      4.3. Sąrašą su atliktais pažeidimais galėsite rasti darbo klube ir TeamSpeak3, Poilsio kanalo aprašyme.
      4.4. Susimokėjus, jūsų Vardas_Pavardė bus perbraukta ir iš sąrašo pilnai dings po 2dienų nuo susimokėjimo. Padarius nusižengimą kol jūsų Vardas_Pavardė dar bus sąraše perbrauktas - suma dvigubės.
      4.5. Nusižengimų tarifai:
         4.5.1. Keiksmažodžiai - 1'000€ už kiekvieną keiksmažodį. Gali didėti viršuje nurodytais atvejais.
         4.5.2. Įžeidinėjimai - 2'000€ už kiekvieną įžeidimą. Gali didėti viršuje nurodytais atvejais.
         4.5.3. Nepagarbus elgesys/panašūs atvejai - 1'000€ už kiekvieną atvejį. Gali didėti viršuje nurodytais atvejais.

Dėl per didelio piktnaudžiavimo šia taisykle, ji yra šalinama.
     
4.1. Nusikeikęs racijoje, įžeidęs bendradarbį darbuotojas bus baudžiamas įspėjimais.
      4.2. Įspėjimų kiekis priklausys nuo pažeidimo dažnumo, kiekio.

5. Nuobaudų taisyklės,
     
5.1. Darbuotojui, gavusiam įspėjimą iš valdžios, nuo algos bus nuskaičiuota 5'000€.
      5.2. Darbuotojui, kuriam skirtas papeikimas, buvo patvirtintas, nuo algos bus nuskaičiuota 10'000€.
      5.3. Gavus papeikimą, privaloma į jį atsakyti, kitaip prie bausmės prisidės dar +1 įspėjimas.
         5.3.1. Išimtis - papeikimas bereikšmis, ir jį nėra ką atsakyti.

6. Pradirbimo taisyklės,
     
6.1. Visi darbuotojai privalo pradirbti 60 minučių per dieną.
      6.2. Aktyvumas yra tikrinamas 22 valandą.
      6.3. Negalint per dieną pradirbti 60 minučių per dieną, pildykite neaktyvumo anketą temoje „Neaktyvumas bei palikimas”.
      6.4. Ilgiausias neaktyvumo laikotarpis - 7 dienos.
         6.4.1. Per savaitę pildyti neaktyvumą galima daugiausiai 3 kartus.
      6.4. Per dieną nepradirbus 60 minučių bei neužpildžius neaktyvumo anketos - gaunamas įspėjimas.

7. Saviveiklos taisyklės,
      7.1. 1 ir 2 rango darbuotojai užsiimti savo veikla gali pradirbę 120 min. (savaitgaliais -20 min).
      7.2. 3, 4 ir 5 rango darbuotojai užsiimti savo veikla gali pradirbę 100 min. (savaitgaliais -20 min).
      7.3. Užsiimant sava veikla darbo laiku, privaloma priimti iškvietimus, užsakymus jei jų niekas kitas nepriima arba dirbantis asmuo yra užsikrovęs darbais.
      7.4. Užsiimant saviveikla, privaloma persirengti į paprastą aprangą.

8. Laužų priėmimo bei taisymo taisyklės,
     
8.1. Laužo vežimo galimybę įgauna žmogus, pirmasis po laužo atsiradimo į raciją parašęs IMU.
      8.2. Priėmus laužą (/r imu), darbuotojas įgauna 20 minučių tos tr. priemonės taisymo pirmenybę.
         8.2.1. Laikas pradedamas skaičiuoti nuo /r IMU parašymo.
      8.3. Vienu metu galima priimti ne daugiau kaip 2 laužus.
         8.3.1. Taisant sprogusią tr. priemonę (/pmt) galima priimti ne daugiau kaip 1 laužą.
      8.4. Jei vienu metu atsiranda 2 ar daugiau laužų, pirmojo vežimo teisę įgauna darbuotojas, pirmasis parašęs imu, antrojo - antrasis.
      8.5. Draudžiama tvarkyti savo automobilius. Tvarkantis bendradarbis privalo Jums grąžinti visą sumą gautą į rankas, nebent Jūs pageidaujate gauti mažiau.
      8.6. Darbuotojas, priimęs laužą, jo perleisti negali. Vienintelė išimtis - valdžios leidimas.
      8.7. Iškvietimas pirmenybės nesuteikia.

9. Dalyvavimo gaujų veiksmuose taisyklės,
     
9.1. Norint dalyvauti gaujų veiksmuose, darbuotojai privalo užpildyti gaujos sutartį temoje „Darbo bei gaujos sutartys”.
      9.2. Gaujų sutarties mokesčio tarifai:
         9.2.1. Nuo 1 rango - 30'000€
         9.2.2. Nuo 2 rango - 20'000€
         9.2.3. Nuo 3 rango bei aukščiau - 10'000€.
      9.3. Sutartis yra ilgalaikė, palikus gaują, ji išlieka ir su ja bet kada galite vėl eiti į gaują. Tačiau prieš einant iš naujo į gaują arba paliekant ją, privaloma pranešti firmos valdžiai.
      9.4. Darbuotojai, esantys gaujoje privalo pradirbti po 90 minučių į dieną.
         9.4.1. Jei darbuotojas paliko gaują ir pranešė firmos valdžiai, jam pradirbti reikia 60 minučių.
      9.5. Pažeidus nors vieną iš šių taisyklių, jūsų gaujos sutartis gali būti nutraukta, bei pinigai nebus grąžinami.
      9.6. Darbuotojai, su galiojančia gaujos sutartimi bei darbuotojai su nutraukta gaujos sutartimi:

Spoiler

74aHeCO.png

10. Veiklų/susirinkimų nuostatos, NENAUDOJAMA
     
- Rezervuota ateities pildymui. Spoiler: pagal planus, veiklos bei susirinkimai vyks po kartą į savaitę. Veiklos bus skirtos komandiškumo vystymui.

 

Nemokamų taisymų atvejai
• Naujokams iki 1500 XP remontuojant turgines mašinas, grąžiname tik tiek kiek gauname į rankas (80% sumos).
• Naujokams iki 1500 XP remontuojant salonines mašinas, grąžiname 30% nuo visos sumos.
• Žaidėjas yra užpildęs čyterio padarytos žalos atlyginimo temą ir čyterio užblokavimo anketa yra patvirtinta, tokiu atveju grąžinama visa suma.

Atvejai, kuriais tr. priemonių netempiame į KMA
• Kai taksi darbuotojas šalia bazės pasistatė transporto priemonę, kad nubėgtų pasiimti lagaminėlį.
• Kai transporto priemonė yra eco degalinėje.
• Kai transporto priemonė yra skersgatvyje.
• Kai transporto priemonė yra tvarkingai pastatyta stovėjimo aikštelėje.
• Kai transporto priemonės savininkas pasistatė transportą šalia savo verslo.
• Kai gaisrininkas gesiną pastatą, verslą ir šalia yra pastatęs savo transportą.
• Kai namo savininkas yra pastatęs mašiną savo kieme.
• Transportas, kuris yra pastatytas už miestelių ribų.
• Transportą iš pinjatos teritorijos galima tempti tik po 5minučių nuo pinjatos pabaigos.
Pavyzdžius nuotraukose galite pamatyti ČIA (spausti).

SVARBU!
• KIEKVIENĄ KARTĄ PRIEŠ TEMPIANT NUOSAVĄ TR. PRIEMONĘ, PRIVALOTE PASIDARYTI ĮRODYMUS KURIUOSE MATOSI TR. PRIEMONĖS SAVININKAS BEI JOS STOVĖJIMO VIETA (PAVYZDYS - https://imgur.com/a/eCxk2pd). P.S - NUOTRAUKA NEGALI BŪTI APKARPYTA.
• TIEK DARBUOTOJAMS, TIEK ŽAIDĖJAMS PATARČIAU PERŽIŪRĖTI MIESTELIŲ RIBAS, KAD ŽINOTUMĖTE NUO KUR MECHANIKAI NETENKA TEISĖS TEMPTI TR. PRIEMONĖS - https://imgur.com/a/Ja1Tglv   (galima poros metrų paklaida))

 

„AH“ firmos transportas

TowTruck
Pagrindinė mechanikų transporto priemonė, su kuria mechanikas įprastai dirba bei aptarnauja žaidėjus, tempia mašinas į KMA.
XPr6u8c.png

DFT-30
Tr. priemonė, kurią mechanikai naudoja paimti sprogusių mašinų laužams. Laužas yra pakraunamas ir nugabenamas į mechanikų garažą.
DL2m3rK.png

ForkLift
Paprasta, elementari transporto priemonė, kuri leidžia mechanikui atvežta laužą užkrauti ant keltuvo ir jį apdirbti.
sgFXZZR.png

Pagrindinės mechanikų komandos
/mevaldymas - visų mechaniko paslaugų teikimas.
/pmt (0, 1, 2) - mašinos taisymo ant keltuvo užsakymo priėmimas.
/mlauzai - sprogusių mašinų laužų suradimas (atsiranda checkpoint'as žemėlapyje).
/r - mechanikų racija.

Kainoraštis
Elektros papildymas 20% - 100€
Variklio sutvarkymas - 250€
Išorės sutvarkymas - 250€
Įrankio kaina - 250€/vnt
Automobilio išbuginimas / Nutempimas iš taško A į tašką B - 500€
Naktinis tarifas (kainos 2x) nuo 23:00 iki 07:00

„AH“ firmos darbo laikas
Pirmadienis - Penktadienis: 13:00 - 22:00
Šeštadienis - Sekmadienis: 12:00 - 21:00

Pasilieku teisę bet kuriuo metu pakeisti
taisyklę ar taisykles bei kitą informaciją.
© Wizard_Airidas, 2020.

Radus klaidą ir norint apie ją pranešti, mane
sutikti galite žaidime, teamspeak'e arba forume.
Dėkui!

Redaguota Wizard Airidas
Taisyklės ties keiksmažodžiais keitimas.

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose
Svečias
Ši tema yra užrakinta.

GreenSide.lt Powered by Invision Community

  • Stilius

2020 © greenside.lt

×
×
  • Sukurti...