cs (ComunnityShop) - grafikos parduotuvė, kurioje yra atliekami įvairūs darbai. Community Shop pasirinkta ne be reikalo, o dėl to, kad kiekvienas norintis Greenside bendruomenės (community) narys, gali prisijungti prie šios parduotuvės (shop) ir uždarbiauti gamindamas grafikos darbus. Taisyklės •Laikytis bendrųjų forumo taisyklių •Atsiskaityti už atliktą darbą yra privaloma •Neskubinti atlikti darbų greičiau •Būkite originalūs ir nekopijuokite kitų forumo narių darbų - k