Jump to content
Kada ir kokiais atvejais žaidėjai yra blokuojami už „c-bug“? ×
 • greenside logo.png

 • Serverio taisyklės,
  Paskutinį kartą atnaujinta 2018.02.10

  Visų, apačioje išvardintų taisyklių privalo laikytis visi serverio žaidėjai. Taisyklių nežinojimas nuo bausmės neatleidžia nepriklausomai nuo to kokias pareigas serveryje užimate, privalote laikytis visų taisyklių ir jas gerbti. Prisijungus į mūsų serverį sutinkate su visomis bausmėmis, kurios bus įvardintos apačioje.

 • Galimos bausmės už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus,

  RCON užblokavimas serveryje (kt. RCON ban),
  Draudimas lankytis serveryje tam tikram vartotojui ir jo IP adresui už atitinkamus serverio taisyklių pažeidimus.

  Vartotojo konfiskavimas serveryje (kt. acc freeze),
  Vartotojo užšaldymas serveryje visam laikui be galimybės ateityje jį susigrąžinti.

  Užblokavimas serveryje (kt. ban),
  Vartotojo paskyros ir IP adreso užblokavimas serveryje už atitinkamus serverio taisyklių pažeidimus.

  Laikinas užblokavimas serveryje (kt. lban),
  Vartotojo paskyros ir IP adreso užblokavimas serveryje nustatytam laiko tarpui už atitinkamus serverio taisyklių pažeidimus.

  Vartotojo užtildymas serveryje (kt. mute),
  Apribota vartotojo galimybė rašyti pranešimus serveryje tam tikram laiko tarpui už atitinkamus serverio taisyklių pažeidimus.

  Vartotojo išmetimas iš serverio (kt. kick),
  Vartotojo išmetimas iš serverio už atitinkamus serverio taisyklių pažeidimus.

  Vartotojo nužudymas (kt. kill),
  Vartotojas nužudomas už atitinkamus serverio taisyklių pažeidimus.

 • Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas RCON (kt. draudimu žaisti mūsų serveryje) ir visų registruotų vartotojų konfiskavimu (kt. acc freeze) mūsų serveryje:

  • Serverio klaidų išnaudojimas savo labui su padaryta žala serverio ekonomikai (klaidų naudojimas, kurių dėka serverio žaidėjas gali praturtėti);
  • Nuolatinis sukčiavimas serveryje (čytinimas du arba daugiau kartų su tuo pačiu vartotoju, tuo pačiu IP adresu arba kitais vartotojais, kurie yra maskuojami);
  • Nuolatinis žaidėjų apgaudinėjimas (apgavus du arba daugiau žaidėjų su tuo pačiu vartotoju arba tuo pačiu IP adresu);
  • Melavimas serverio administracijai (visada stengiamės priimti teisingiausią sprendimą abejoms pusėms);
  • Aktyvus kenkėjiškas elgesys (DDoS atakų organizavimas, vartotojų vogimas, nuolatinis čytinimas kenkiant serverio žaidėjams, serverio turtų pirkimo/pardavimo už realius pinigus organizavimas);
  • Pastebėjus išvardintus pažeidimus būtina pranešti prisijungusiam administratoriui, kuris turėtų galimybę atitinkamai nubausti pažeidėją (nepranešus pastebėto pažeidimo jūs tampate pažeidėjo bendrininku, kuris gali būti baudžiamas tokia pat bausme kaip ir pažeidėjas).

  Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas užblokavimu (kt. ban) ir visų registruotų vartotojų konfiskavimu (kt. acc freeze) mūsų serveryje:

  • Serverio turto pardavinėjimas/pirkimas arba keitimas į kitus daiktus;
  • Žaidėjų apgaudinėjimas (apgavus du arba daugiau žaidėjų su tuo pačiu vartotoju arba tuo pačiu IP adresu);
  • Pastebėjus išvardintus pažeidimus būtina pranešti prisijungusiam administratoriui, kuris turėtų galimybę atitinkamai nubausti pažeidėją (nepranešus pastebėto pažeidimo jūs tampate pažeidėjo bendrininku, kuris gali būti baudžiamas tokia pat bausme kaip ir pažeidėjas).

  Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas užblokavimu (kt. ban) mūsų serveryje:

  • Sukčiavimas serveryje (čytinimas naudojant bet kokius papildomus failus, kurie suteikia bet kokį pranašumą prieš bet kurį serverio žaidėją);
  • Smulkūs apgaudinėjimai (žaidimas kauliukais iš didesnių sumų nei sistema leidžia, siūlymas pirkti narkotines medžiagas už didelę pinigų sumą vietoje to, jog būtų pasiūlyta žaisti kauliukais);
  • Reklamavimas (prašymas prisijungti į serverį arba kito projekto iškėlimas su siekiu sudominti mūsų serverio žaidėjus);
  • Smulkių serverio klaidų išnaudojimas (draudžiama naudoti bet kokias serverio klaidas, pamačius serverio klaidą būtina apie ją pranešti, o ne toliau ja naudotis ir tikėtis, jog jūsų niekas nepastebės);
  • Kenkėjiškas elgesys serveryje, kurio metu dėl vieno žaidėjo kaltės nukenčia didelis skaičius žaidėjų (masinis žaidėjų žudymas, trankymas, mašinų sprogdinimas (įskaitant mašinų stūmimą į vandenį) tyčinis didelių renginių (atrankos, šventinės užduotys) trukdymas). Tokiais atvejais nukentėję žaidėjai patiria atitinkamus nuostolius (finansinius arba materialinius).
  • Pastebėjus išvardintus pažeidimus būtina pranešti prisijungusiam administratoriui, kuris turėtų galimybę atitinkamai nubausti pažeidėją (nepranešus pastebėto pažeidimo jūs tampate pažeidėjo bendrininku, todėl galite būti baudžiamas tokia pat bausme kaip ir pažeidėjas).

  Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas laikinu užblokavimu (kt. lban) mūsų serveryje:

  • Trukdymas naujiems serverio žaidėjams (be prasmės šaudymas į žaidėjus, tr. priemonių vogimas iš žaidėjų, kurios jiems priklauso asmeniškai arba darbo metu, asmeninių tr. priemonių tyčinis naikinimas sudaužius arba nuskandinus ir panašiai);
  • Bandymas papirkti serverio administratorių, direktorių, prižiūrėtoją arba bet kokį kitą serverio žaidėją, kuris užima bet kokias pareigas serveryje (prašymas padaryti atitinkamą veiksmą už tam tikrą materialinį ar finansinį atlygį ir panašiai);
  • Atsijungimas iš serverio siekiant išvengti bausmės (kt. „relog“ kai žaidėjas žino, jog bus baudžiamas, bet siekdamas išvengti bausmės tyčia atsijungia iš serverio. Dažniausiai su šiuo pažeidimu susiduriama policijos darbe, kuomet nusižengęs žaidėjas bando išvengti papildomo įtarimų skaičiaus);
  • Piktnaudžiavimas administratoriaus privilegijomis (tris arba daugiau kartų panaudojamos administratoriaus privilegijos be rimto pagrindo jas naudoti. Jeigu privilegijos panaudotos akivaizdžiai be rimto pagrindo jas naudoti (užblokuojamas direktorius/prižiūrėtojas), tokiu atveju pakanka ir vieno karto siekiant nubausti pažeidėją);
  • Atrankos, „event“, darbo treniruotės trukdymas (kuomet grupė žmonių užsiima atitinkama veikla, bet atitinkamas žaidėjas darydamas atitinkamus veiksmus kažkokiu būdu sutrukdo vykdyti atitinkamą veiklą);
  • Netinkamas žaidėjo Vardas_Pavarde serveryje (jeigu serverio žaidėjo Vardas_Pavarde yra pavartoti įžeidimai ar keiksmažodžiai žaidėjas be įspėjimų gali būti užblokuotas laikinai serveryje iš karto. Jeigu serveryje jau yra žaidėjas su panašiu Vardas_Pavarde, tokiu atveju žaidėjas turi būti įspėtas tris kartus išmetant jį iš serverio, ketvirtą kartą žaidėjas yra laikinai blokuojamas).
  • Grasinimai serverio žaidėjams, kurie yra pagrįsti ir realūs savo išpildymu (pavyzdžiui grasinimas nuversti nuo pareigų, DDoS atakų panaudojimas, grasinimas parašyti papeikimą jeigu žaidėjas neatlyginis finansiškai arba materialiai ir panašiai). Už beprasmius grasinimus žaidėjai neturi būti baudžiami;
  • Tyčinis Kelių Eismo Taisyklių nesilaikymas (kt. NON-RP) siekiant pakenkti aplinkiniams serverio žaidėjams (pavyzdžiui gaisrininkas panaudoja savo darbine tr. priemone siekdamas pakenkti aplinkiniams žaidėjams tyčia į juos atsitrenkdamas ir taip padarydamas žalą atitinkamam žaidėjui);

  Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas užtildymu (kt. mute) mūsų serveryje:

  • Keiksmažodžių vartojimas (bet kokių keiksmažodžių vartojimas bet kurioje vietoje yra draudžiamas. Už cenzūruojamą turinį žaidėjas taip pat yra baudžiamas, nors ne visi supranta, kas slepiasi už užmaskuotų simbolių „***“);
  • Įžeidimų vartojimas (bet kokių žodžių vartojimas (nebūtinai necenzūrinių žodžių), kurie tiesiogiai žeidžia tą žaidėją, kuriam tie žodžiai yra adresuojami, tokiu atveju tų žodžių autorius gali būti baudžiamas už įžeidimus);
  • Tokių pat žinučių kartojimas „chat‘e“ daugiau kaip tris kartus (draudžiama rašyti tokias pat žinutes daugiau kaip tris kartus per trumpą laiko tarpą siekiant didesnio dėmesio. Išimtis daroma labai svarbiais atvejais);
  • Draudžiama naudoti administratorių ir VIP privilegijas siekiant pranešti skelbimą visiems (arba tam tikrai daliai) serverio žaidėjams (tam yra skelbimų kontora, todėl šiuo klausimu neturėtų būti propaguojama nelygybė ir diskriminacija);
  • Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį pagalbos žinutės komandą, kuri adresuota prisijungusiems administratoriams (/padmins komanda skirta pagalbai, todėl šios komandos kitoks naudojimas yra draudžiamas);

  Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas išmetimu (kt. kick) mūsų serveryje:

  • Netinkamas serverio žaidėjo Vardas_Pavarde (jeigu serverio žaidėjo Vardas_Pavarde yra beveik toks pat kaip ir kito serverio žaidėjo, tokiu atveju žaidėjas turi būti įspėtas 3 kartus išmetimu iš serverio, jog pasikeitų savo Vardas_Pavarde. Jeigu žaidėjas po trijų įspėjimų nesupranta to, tokiu atveju žaidėjas privalo būti laikinai blokuojamas už netinkamą žaidėjo Vardas_Pavarde).
  • Buvimas netinkamoje vietoje AFK (atsitraukus nuo kompiuterio arba nuleidus žaidimą į lentyną) kai žaidėjo pozicija trukdo kitiems (pavyzdžiui kai žaidėjas yra toje vietoje, kurioje trukdo tiems, kurie nori atlikti tam tikrą veiksmą, t.y. praeiti, pravažiuoti, pasiekti tam tikrą tikslą, kurio pasiekti neįmanoma kitu keliu).
  • Kiti pažeidimai (išmesti žaidėją galima už nedidelius, tyčinius, kenkėjiškus pažeidimus, kurie yra tęsiami po įspėjimo „chat‘e“, bet pažeidėjas įspėjimą ignoruoja ir toliau daro atitinkamą pažeidimą);

  Už apačioje išvardintus taisyklių pažeidimus žaidėjas bus baudžiamas nužudymu (kt. kill) mūsų serveryje:

  • Beprasmis žaidėjų žudymas (jeigu policijos pareigūnai nereaguoja arba jų nėra šalia, tokiu atveju administratorius turi visas teises žudyti žaidėją, kuris žudo visus aplinkinius žaidėjus be jokios prasmės);
  • Kenkėjiškas elgesys (jeigu žaidėjas trukdo kitam žaidėjui (be jokios prasmės) atlikti tam tikrus veiksmus arba tiesiog mėgautis žaidimu tokiu atveju žaidėjas gali būti baudžiamas nužudymu);

 • Už serverio taisyklių nesilaikymą serverio žaidėjai yra baudžiami tam tikrais, viršuje paminėtais suvaržymais (RCON ban, acc freeze, ban, lban, mute, kick, kill ir pan.). Kai kurie suvaržymai yra išperkami, bet joks suvaržymas nėra pašalinamas jeigu žaidėjas yra priskiriamas tam tikrai pažeidėjų grupei. Aplamai visi suvaržymai yra uždedami tik turint nenuginčijamus įrodymus. Kartais, įrodymai pateikti negali būti dėl konfidencialios informacijos arba žaidėjo saugumo, kuris apie pažeidimą pranešė ir siekia anonimiškumo.
  GreenSide administracija, 2018

GreenSide.lt Powered by Invision Community

 • Stilius

2020 © greenside.lt

×
×
 • Sukurti...

Svarbi informacija

Lankydamiesi mūsų puslapyje, Jūs sutinkate su mūsų Naudojimosi sąlygos.