Populiariausi


Mėgstamiausias turinys

Showing content with the highest reputation since 2018.09.21 visose vietose

 1. 28 taškai
  MECHANIKŲ DIREKTORIAUS RINKIMŲ ANALIZĖ "Sveiki mano sekėjai", pasitikėjimas savimi ir savo kompetencijomis visada buvo privalumas. Kas per daug - tas nesveika: liaupsių paveiktas asmuo ne tik sugebėjo sukurti tragikomediją iš menkniekio, bet ir parašė veikalą, kurį sudaro vien tik pasiekimai ir savęs aukštinimai. Deja, pasigedau visko, ką privaloma paminėti laiške. O čia sakinys jums "mano gerbėjai", su kuriuo įmanoma bet kokį drk pasiimt: Kokios bus temos forume aš atskleist dėja nenoriu, bet nebus paprastos Ačiū tau, Kumpi, už pakeltą nuotaiką. O šiaip esu pakankamai nusivylęs šiais rinkimais, didžioji dalis asmenų yra nusižengę, todėl krenta mano akyse, tačiau yra ir kita medalio pusė, kai kurių asmenų laiškai buvo pakankamai įdomus, todėl porą asmenų įsitrauksiu į savo stebėjimų ratą. Ben_Wayne - pakankamai įdomus laiškas, tam tikrais aspektais nušlovei nosis senbūviams, tačiau užkliuvo tavo motyvai t.y. kodėl tu nori tapti direktoriumi, nes jų kaip ir nebuvo. Dar nepatiko tai, kad tavo motyvacijos šaltinis, autoritetas yra direktorius, kuris paskutiniu metu tempėsi poste, o objektyvios ir argumentuotos nuomonės čia nebuvo, Aivaras_Ali - kur buvęs kur nebuvęs atklydo ir Vilkas į rinkimus, bet kodėl turbūt ir pats nesupranta, ne per seniausiai grįžo į projektą ir sugebėjo išstenėti šiek tiek aktyvumo. Ernestas_Paklausk - no hard feelings, bet tau dabar per anksti - grįžai neseniai, todėl projekte turi susišildyt kėdę ir tik tada bandyti įsitvirtinti, nes palikdamas stipriai prisidirbai. Nuodėmės turi būti išpirktos... George_Butler - pradėdamas skaityti laišką prisiminiau labai svarbų dalyką, t.y. prieš tai tavo naudotą V_P. Žinau koks esi geras asmuo, tačiau šiame serveryje asmenys nėra baudžiami šiaip sau - keli ban'ai, 3 forumo užblokuoti accountai, privertė susimąstyti, kad galbūt neesi toks, kokią nuomonę esu apie tave susidaręs. Michael_Pacano - ne taip lengvai pasiduodi, šaunu. Man būnant direktoriumi, patiko tavo vadovavimas, ideologija, bendradarbiavimas, deja, tapus DP ne taip ilgai teko pabendradarbiauti. Laiškas tvarkingas ir argumentuotas, todėl nepalieka didelių klausimų. Labai pritariu tavo nuomonei, kad mechanikuose didelis darbuotojų skaičius yra bereikalingas. Pats apie tai esu kalbėjęs. kaip ir kiekviename darbe svarbiausias išlieka efektyvumas, o ne kiekybė. Mechanikų darbas yra vienas iš tų, kuriame yra didžiausios galimybės padaryti "elitinę firmą". Haku_RInha - dar vienas asmuo dažnai besilankantis rinkimuose, dalyvavai ir paskutiniuose rinkimuose, kuriuose gavai minusą, dėl savo praeities žaizdų, Visada noriai skaitau tavo laiškus, jie turi savito žavesio. Rinkimų finalas, kuriame kaunasi Haku ir Michaelis, abiejų veikėjų siekiai panašūs, kaip ir taikoma metodika, taip pat abu ragavę vadovavimo duonos. Michaelis serveryje praleido daugiau laiko, bet tai nėra pagrindinis argumentas, man patinka jo punktualumas ir gebėjimas išlikti ramiu ir neišprovokuojamu visose situacijose. Haku, atsiprašau, bet šį kartą tau atitenka 2-oji vieta, linkiu siekti tikslų ir įrodyti ne tik man, kad sugebėsi pasikeisti. Žemaitis_Žmogus nors nepaminėjau tavęs tarp tų kitų, bet tau skiriu 3-iąją vietą, nes tavyje matau potencialo. O Pacanui linkiu nepasikelti po mano liaupsių ir sukurti tai, ko nespėjai praeitą kartą.
 2. 24 taškai
  Džeremis

  The Timofeyev Connection COG

  Timofeyev kriminalinė organizuota grupė buvo įkurta oficialiai jau prieš daugelį metų, tik šį kartą viskas kitaip, šį kartą mes kitur,- nauji vardai, nauji veidai.. Kelio pabaiga.. 2005 metais, Sausio 15 diena. Per pusnis brenda 2 žmogystos, vos matomos tamsoje, šešėliai tik matosi ant balto sniego nuo mėnulio pilnaties šviesos. Pasigirsta malunsparnių garsai virš galvos, o jie vis nepaliaudami bėga ir bėga, suklumpa, keliasi ir vėl bėga, skinasi sau kelią pro belapius medžius ir jų šakas. Tik jau girdisi, kad kažkur čia pat, šalia, jau jie čionais. Pasigirsta šūksniai: -Stokit, policija, naudosim šaunamuosius ginklus! Suprato, kad jau vos kelios akimirkos ir bus viskas baigta. Vienas iš jų išvysta dvi ryškiai spindinčias šviesas, trinkteli iš rankos vienas kitam: -Žiūrėk, šviesos, mūm galas! Prilėtino greitį, vis lėčiau ir lėčiau, o galiausiai suklupo, išsitraukė iš už nugaros savo pistoletus, numetė abu į skritingas puses (į pusnis) ir susmigo abu veidu į sniegą per akimirką, pasigirsta dar daugiau šūksnių: Rankas už nugaros! – visu balsu klykia pareigūnai.. Pasijausta stiprus gėlimas šalto sniego, ir kūnas pasidaro toks sunkus, jauti, kad Tave neša, atsibundi jau policijos pareigūnų automobilyje. Kitą rytą šalies žinios pranešė, jog pagarsėję kraupiomis žmogžudystėmis, stambaus mąsto grobimais ir reketavimais, kontrabandos gabenimu pagaliau sugautos ir sulaikytos pagrindinės organizuotos grupuotės „galvos“, t.y. Aleksey Timofeyev ir Anatoly Timofeyev, suimti teismo nusprendimu trims mėnesiems. Teismo nuosprendis ir aukštos kalėjimo sienos. Teismo nuosprendis buvo skirti Aleksey 11 metų ir Anatoly 9 metus sugriežtintos pataisos namuose, žinoma, niekur nepavyko pabėgti ar ištrūkti. Per tiek metų laisvėje daug kas pasikeitė, nieko neliko savo, veidai kiti, problėmos kitos, bet noras išlieka toks pats didelis, valdyti. Laisvė ir užkasti turtai Vos išėjęs į laisvę Aleksey žingsniuoja kuo toliau nuo aukštų kalėjimo sienų, čia prisiminimai juk ne kokie. Paėjęs kiek tolėliau pajaučia ir išgirsta, kad iš už nugaros, iš toli, atvažiuoja šviesios spalvos automobilis, jis atsisukęs stabdeli, primerkęs akis žvilgteli, automobilis dar pagreitėja, pasigirsta variklio garsas ir priartėjus prie Aleksey – padangų cypimo garsas. Prasidaro langas ir pasigirsta balsas: - Labas brolau, kaip Tu? Pamatęs savo brolį, Aleksėjus pravirksta, puola prie automobilio durelių ir pradeda jas plėšti lauk, Aleksey taip pat šoka iš automobilio, abu apsikabina stipriai, Anatoly parodo į mašiną, Aleksey susipranta, jog reikia sėsti vidun, meta savo krepšį į bagažinę, sušoka abu staigiais judesiais į mašiną ir prasisukdami ratai palieka tik padangų žymes. Bevažiuodami jie išsišneka, prisimena visus senus įvykius, senus turtus. SENI TURTAI, užstringa ši mintis Aleksėjui ir pradeda baksnot į šoną broliui: - Aš prisiminiau,- sušunka jis. - Ką tu prisiminei? – atsako Anatoly - GINKLAI, GINKLAI, ŽINAU KUR JIE YRA, - klykia Aleksey lyg išprotėjęs Anatoly šyptelėjęs paspaudžia greičio pedalą ir nuvažiuoja keliais, rodomais Aleksey. Po ne pilnos valandos atsiranda lyg dykumoje, žmonių mažai, pastatų irgi, daug smėlio, viskas užpūstyta. Bet Aleksey tą vietą prisiminė lyg sužinojęs vakar, staigiais manevrais per smėlį užkopia automobilis ir stabdeli. Išlipa abu broliai iš automobilio. - Nu ką, kąsam,- sako Aleksey. - Tikrai čia bus?, - dar pasiteirauja Anatoly. - Bus, bus.- Patikina jį. Ir puola kasti lyg iš protėję, po penkiolikos minučių pradeda lysti į išorę kažkokie maišai, visi smėliu aplypę, vieną šiaip ne taip ištraukė, pradarė, o ten seniejij ginklai, beveik visiškai nauji, puikiai išsilaikę! Džiūgaudamas Aleksey pradėjo viską kraut į bagažinę, po 30 minučių mašina pajuda nuo didelės iškąstos duobės link Anatoly garažo, nuvažiavę ten, viską ramiai išsikrauna ir užtrenkia garažo duris. - Sunki diena buvo,- taria Aleksey - Tikrai, kad sunki, bet pagaliau mes vėl būsim galingi!,- džiaugsmo neslepia ir Anatoly ir pasiūlo broliui pas jį apsigyventi. Kaip gi jis nesutiks, žinoma sutiko, pas brolį geriau, nei viešbutyje! Nauji veidai, naujas pasaulis.. Rytas vėl ankstyvas, kaip ir praeitas, tik laisvėje oras gaivesnis ir medžiai žalesni, ir paukščiai gražiau čiulba!,- pagalvojo Aleksey. Suskamba telefonas, Aleksey pakelia jį, po kelių dialogų supranta, jog tai senasis jo draugas (pravardė Kulka). Aptarę reikalus telefonu, abu susitarė pasikeisti dar kartą telefonų numerius ir susitikti sutartoje vietoje. Susitikus pokalbis buvo trumpas, visi draugai apgailestauja, jog taip įvyko, visi nori padėti, todėl Kulka pasiūlo Aleksėjui naują gyvenimą, naują vardą, naują pavardę. Aleksėjus ilgai nesvarstęs, jog tai pradžia, reikia sutikti, sutikęs prikiša dar ir savo brolį ir padeda kalboje tašką. Susitarę susitikti po keletos savaičių, jie susitinka, Kulka įteikia Aleksėjui naujus pasus jam ir jo broliui, nuo šiol Aleksey Timofeyev – Campbell Marino, o Anatoly Timofeyev – Matt Rivera. Grįžęs namo Aleksey paduoda broliui naują pasą ir liepia išmesti senąjį ir taria žodžius: - Už naują pradžią!,- šūkteli Aleksey. Po šių žodžių suspaudžia rankomis ir nusišypso vienas kitam. Pirmi ginklai, pirmi pinigai.. 2018 metų, Rugsėjo 27 diena. Campbell gauna skambutį nuo Kulkos, jog reikia ginklų partijos, išvardina ko ir kiek reikia ir numeta ragelį, prieš numesdamas dar greitai sumurma susitikimo vietą. Nieko nelaukęs Campbell įšoka į brolio automobilį, nulekia iki garažo, susikrauna reikiamą amuniciją į bagažinę ir važiuoja į susitikimo vietą. Susitikimas trumpas. Ginklai perkelti į kito automobilio bagažinę, pinigai gauti, pirmieji reikalai nusisekę. – Džiaugiasi Campbell. Laikas naujam automobiliui ir augintiniui.. Rugsėjo 28 diena. Campbell važiuodamas pro automobilių saloną stabdeli ir įvažiuoja į aikštelę, laikas naujam automobiliui, - pagalvojas jis. Ištaręs šiuos žodžiu, pasileidžia ieškoti automobilio, susiranda galingą visureigį BMW X6, nusišypsojęs apžiūri saloną ir net ilgai nesvarstęs nusprendžia pasirašyti dokumentus. Įsėdęs į naują automobilį, nusprendžia, jog reikia kažko naujo gyvenime ir nusprendžia įsigyti augintinį, kelionė trūko kelias valandas, į kitą miestą važiuoti, bet vertėjo, dėl draugo, šuns. Atvykęs į gyvūnų parduotuvę, Campbell nustėro, kiek daugybė čia gyvūnų, bet pamatė jis vitrinoje tą vienintelį, mažiuką vilkšunį, vokiečių aviganį! Net nesvarstęs, beveik kaip automobilio, puolė prie to šuns ir nebepaleido, kol grįžo į automobilį. Nauja veiklos ir pradžia ir reikalai su teisėsauga.. 2018 metai, Rugsėjo 29 vakaras. Campbell telefonas suskamba, lėtu mostu jį išsitraukia iš palto ir nežiūrėdamas pakelia ragelį. Klausau?,- taria jis. Vos po keletos sakinių suprato kas skambino, tai senasis draugas Yona! Neslėpdamas šypsenos savo veide jis baigia pokalbį ir susitaręs kur susitikti nuskuba link automobilio. Susitikę vienoje iš Montgomerio kavinių, aptarę visus reikalus ir senus planus, aptarę visus kontaktus jie judu nutaria įkūrti vėl bendruomenę su tais pačiais tikslais, t.y. šeimą, kuri buvo ypač galinga ankščiau. Tebūnie mes ir vėl galingi iš naujo!,- sušunka Campbell ir sudaužia konjako taurėmis su Yona. O dabar viskas šioje istorijoje ir prasideda, pagalvojo Yona ir plačiai nusišypso. Tapatį vakarą buvo sulaikyti Campbell ir Yona už žmogaus užpuolimą gatvėje ir vairavimą išgėrus, policijos nuosprendžiu abu gavo po 3 paras ir šaukimus į teismą, metas ramintis ir pradėti kibti į darbus.
 3. 22 taškai
  Rokas_Lays

  SVEIKI, @Laurynas_Leigon KADA 3/3 ?

  SVEIKI, @Laurynas_Leigon KADA 3/3 ?
 4. 19 taškai
  „Momentinių atsiskaitymų platformą „MoQ“ sukūrė, valdo ir nuolat tobulina trijų didžiausių Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių – „Bitė“, „Tele2“ bei „Telia“ – bendrai įkurta UAB „Mobilieji mokėjimai“. Visi trys operatoriai valdo po 33,(3) proc. „Mobiliųjų mokėjimų“ akcijų.“ Daugiau apie „MoQ“ paspaudus čia. Atsiskaityk su „MoQ“ ir laimėk unikalią tr. priemonę! Viskas ką Jums reikia padaryti norint dalyvauti šiame konkurse yra tiesiog atsiskaityti „MoQ“ programėle perkant bet kurį kreditų krepšelį mūsų paslaugų sistemoje iki spalio 5 dienos. Tą pačią dieną atsitiktiniu būdu bus išrinkti trys žaidėjai atsiskaitę „MoQ“ programėle, kurie bus apdovanoti unikaliomis tr. priemonėmis (kartingais) ir gaus tą pačią kreditų sumą dovanų, už kurią apmokėjo „MoQ“ programėle iki spalio 5 dienos. Kuo daugiau kartų atsiskaitysite vieno žaidėjo vardu, tuo didesni šansai nugalėti! Kaip atsiskaityti „MoQ“ išmaniąja programėle? Kas yra „MoQ“? Kodėl verta rinktis „MoQ“? Greenside administracija! 2018, rugsėjo 28d.
 5. 19 taškai
  Justas_Jucius

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo paraiška (atsistatydinantysis direktorius privalo informuoti DP dėl ketinimo atsistatytinti prieš parašant šią anketą, arba iškart parašius ir nurodžius adresą į atsistatydinimo anketos į DP forumo žinutę arba skype asmeniškai). 1. Jūsų Vardas_Pavardė?: Justas_Jucius 2. Jūsų atstovaujama firma ir jūsų pareigos jose (direktorius/pavaduotojas)?: „JLC“ direktorius 3. Kiek tiksliai dienų išbuvote savo 'poste'?: 93 dienas 4. Priežastys, kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Taigi sveiki, atėjo diena kaip ir aš nusprendžiau palikti bei apleisti direktoriaus postą. Laikas tikrai buvo fantastiškas, per tuos 3męn nuveikiam tiek daug, buvo daugybę linksmų akimirkų. Pagrindinė priežastis, tai galbūt norisi ir man pakeisti rutina, taip pat kita priežastis jog laiko nebebuvo daug pastarosiomis dienomis. Todėl manau kad pasiielgiau teisingai, ir atlaisvinau vietą, tam žmogui, kuris manau to tikrai nori. Todėl norėčiau šį savo direktoriaus statusą perleisti geram žmogui, puikiam darbuotojui bei pavaduotojui Dereku'i, Kalbant dar apie mane samp'o tikrai dar neapleidžiu. Dabar atėjo kaip ir kiekvienam palikime išreikšti padėkas. Tai visų pirma norėčiau padėkoti @Rokas_Lays be, kurio aš nebūčiau tapęs šios puikios firmos direktoriumi, tikrai didelis ačiū tau, jog suteikei man šansą pasiekti šį post'ą, žinoma naturalu buvo ir šiektiek pykčių ir linksmų akimirkų, todėl, manau jog nenuvyliau tavęs per šį gana ilga laikotarpi. Taip pat noriu padėkoti ir kitiem direktoriams, su kuriais ir puikių veiklų turėjo, ir taip smagiai praleisto laiko, tad dėkui @Laurynas_Leigon daug man padėjai, buvo tikras samp'o draugas :D, taip pat noriu padėkoti ir taxi direktoriui @Edvis Gaming, taip pat Gustui, prie to pačio noriu ir padėkoti mano lietuvių gramatikos kritikui, buvusiam medikų direktoriui @Mafijos Senelis tad ačiū jum visiems už gera kompanija, gerai praleista laika. Taip pat noriu padėkoti ir mano geriausiems darbuotojams tai: @Pablo_Greenas, @Duff`Silva @Arminas_Bite @Don_Marlboro @Fernando_Morreti. Tad dėkui jums už viską. Pagarbiai buvęs „JLC“ direktorius Justas_Jucius
 6. 18 taškai
  Džeremis

  The Timofeyev Connection COG

  Patekęs į mūsų ratą, kelio atgal sugrįžti nebeturėsi, privalai visada atstovėti už save ir draugus, turėti savo nuomonę, niekada nenusileisti, niekam. Kad ir kiek kainuotų šaunamieji ginklai, išleisti tiek pinigų, kad užtektų ne tik nušauti kitą asmenį, bet, kad liktų ir sekančiam kartui. Tuo pačiu būtina būti pasiruošus visada vykti į mafijos galvų rengiamą veiklą, nes tam papraščiausiai pasiteisinimų nėra. Privaloma kelti per savaitę po 2 kartus: vaizdus iš žaidimo, šeimos veiklos, tinka ir jūsų vieno dienos eiga (vaizdai turėtų atrodyti estetiškai, vaizdingai ir neiškraipyto dydžio. Pakhan - dar kitaip vadinamas bosu, autoritetu, šeimos galva, šis žmogus kontroliuoja viską. Mažai turi ryšio su mažesnės kąstos atstovais, nemažai ryšio palaiko su Brigadier rango atstovais, duoda jiems nurodymus, dalyvauja tik pagrindinėse veiklose. Brigadier - dar kitaip vadinamas autoritetu, tai lyg kapitonas mažos vyrų grupelės (paprastai būna 5-6 atstovai), jis atsako už savo visas Shestyorka's, klauso Pakhan'o nurodymų, dalyvauja visose veiklose, surenka duokles ir perduoda jas aukštesnėm kąstom. Turi labai didelę įtaką šeimai. (būnant šiame range pakilti į aukštesnį rangą nebeįmanoma) Bratok - būnant šiame range, esate jau šeimos branduolyje, dalyvaujate visose veiklose, klausote nurodymų, esate gerbiamas žemesnių rangų, esate beveik neliečiamas, išskyrus šeimos galvas. Shestyorka - tai yra žemiausias rangas šeimoje, už vos vieną pastabą galite būti išbrauktas iš šeimos sąrašų visiems laikams, privalote dalyvauti visose veiklose, sekti aukštesnių rangų nurodymus, nešti duoklę šeimai, iš šio rango privalote pakilti aukščiau nei per pirmąsiąs dvi savaites, kitu atvėju būsite pašalintas, neįrodysite savo galimybių. Jūs priklausysite vienam iš Brigadier rango atstovų, gausite nuolat nurodymus ir užduotis kaip pakilti aukščiau, galite bet kada būti lengvai išmesti. Outsider - žmogus siekiantis/bandantis patekti į šeimą, per pirmas 48 valandas nuo patekimo į šeimą, privalote įrodyti visą savo sumanumą, būti aktyviam ir ivygdyti duodamas užduotis, galite bet kada būti lengvai išmesti. Norint patekti į sekantį rangą, būtina užpildyti šią formą per 48 valandas nuo patekimo į frakciją. https://goo.gl/forms/StwSm1v3cQLtivmD2 Norintys užpildo šią formą https://goo.gl/forms/8cKkQMQk7FeQgsZ32 ir susisieksime forume privačia žinute. @credits to Krasnoff crime org (kruvinasis kodeksas rašytas Džeremio ranka) FRAKCIJA STARTUOJA 09.30
 7. 17 taškai
  Kreditų pirkimas „SMS“ būdu atgyveno savo? 90% serverio žaidėjų vis dar už kreditus apmoka SMS žinute. Kodėl? SMS žinutė yra vienas iš prieinamiausių ir turbūt paprasčiausių būdų apmokėti už kreditus mūsų projekte. Bet tuo pačiu tai pats brangiausias būdas. Pavyzdžiui SMS žinute perkant kreditus už 0,29€ žaidėjas gauna tik 100 kreditų serveryje, o apmokant bet kuriuo kitu apmokėjimo būdu už tą pačią sumą (0,29€) žaidėjas gauna 200 kreditų. Tai reiškia, jog apmokant SMS žinute žaidėjas gauna dvigubai mažiau kreditų nei apmokant kitais būdais. Šia tema norime pristatyti jums „MoQ“ programėlę, kurią galite atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį iš „App store“ arba „Google Play“. Atsiuntus programėlę turėsite susikurti „MoQ“ sąskaitą. Svarbu paminėti, jog sąskaitą susikurti gali tik pilnamečiai. Susikūrus „MoQ“ sąskaitą galite atsiskaityti už kreditus iš savo ryšio operatoriaus sąskaitos be jokių papildomų ar paslėptų mokesčių. Kuo šis būdas yra geresnis už „SMS“ apmokėjimo būdą? Gaunate dvigubai daugiau kreditų nei apmokant „SMS“ apmokėjimo būdu. Tai reiškia, jog apmokant už kreditus „MoQ“ apmokėjimo būdu už 0,29€ gausite ne 100 kreditų kaip kad „SMS“ būdu, bet 200 kreditų! Rekomenduojame visiems serverio žaidėjams, kurie iki šiol už kreditus mokėdavo „SMS“ apmokėjimo būdų naudoti „MoQ“ apmokėjimo būdą. Kam mokėti daugiau? Daugiau informacijos apie „MoQ“ galite rasti paspaudus čia. Kaip atsiskaityti mūsų projekte naudojant „MoQ“ galite rasti paspaudus čia. Greenside administracija, 2018, rugsėjo 27d.
 8. 14 taškai
  Rokas_Lays

  Peikiu Rokas Lays

  Na nežinau ar problema yra su manimi, bet papeikimą teko perskaityti kelis kartus, kad suprasčiau jo motyvus ir kokioms taisyklėms aš čia nusižengiau. Krūvos argumentų kodėl direktoriumi tapai ne tu, tai kodėl jų nesutalpinus į būtent tokio formato įžangą su saiku sarkarzmo ir jumoro ? Tikėjausi, kad tai privers tave susimąstyti apie tavo elgesį ir apskritai charakterį. Visiems pasakoji koks esi serverio didvyris, kokias reformas įvedei ir supyksti dėl tokio menkniekio. Sorry buddy, bet gyvenime tau bus sunku, ypač jeigu nesugebėsi pripažinti savo padarytų klaidų ir to pasekoje kelsi skandalus. Tikini, kad paminėjai viską ? Wait sir... Idėjos ? Kur jos, "lapeliuose" ? Jeigu pačiame laiške keli nepasitikėjimą direktorių prižiūrėtoju, tai jau yra ne mano bėdos. Linkiu išmokti į tam tikrus dalykus pažiūrėti kitu kampu, ir įgyti savikritiškumo savybę. Geros tau likusios dienos.
 9. 14 taškai
  Premium Repair Service („PRS“) – darbas, kuris turbūt yra vienas svarbiausių serveryje ir darbas be kurio neapsieitų nei vienas žaidėjas, nes jeigu jo nebūtų, nebūtų kam tvarkyti mašinų. „PRS“ tvarko transporto priemones, prireikus kelyje pagalbos atvažiuoja su „DFT-30“ ir sugedusį transportą pristato į savo pačių garažą, kuriame atlikę diagnostiką jį sutvarko ir paleidžia namo. Karjera „PRS“, mūsų pasiūlymai jums: - Perspektyvi karjera, geras uždarbis. - Draugiškas kolektyvas. - Puiki darbo vieta su galimybe joje dirbant savo transporto priemonę tvarkyti nemokamai. - Motyvuota komanda, su kiekviena diena vis didesnis kokybės spaudimas iš pačiu darbuotojų ir jų įdedamo darbo. - Pastovios naujovės, darbas nestovintis vietoje. Kas būtina norint pretenduoti į „PRS“: Vairuotojo pažymėjimas. Sveikatos pažymėjimas. Didžiulis noras ir motyvacija. Bendras domėjimasis darbu, idėjų pasiūlymas. Turėti gera reputaciją serveryje, neturėti jokiu neigiamu atsiliepimų iš direktorių/pavaduotojų ir nebūti gėdos stulpuose. Jeigu norite turėti perspektyvią karjerą, uždirbti pinigų tiek jog Jūs galėtumėte leisti sau tai ko širdis geidžia - siūlome jungtis prie mūsų. Visos atrankos vyksta dvejais frontais - viena iš dažniausių atrankų būna forume. Antrasis būdas yra atranka žaidime. Todėl jeigu Tu bandysi prisijungti prie mūsų - SĖKMĖS! Premium Repair Service („PRS“) tikslai ir jų siekiai: Svarbiausias ir aukščiausias siekis „PRS“ firmoje yra patenkintas klientas. Mes siekiame savo pareigas atlikti kuo geriau, produktyviau, profesionaliau. Padaryti jog šis darbas būtų vienas patraukliausių miesteliuose. Sudominant žaidėjus įdomiomis sistemomis, įdomesne pasiūla nei kitur. Bendradarbiavimą su kitomis kompanijomis ir patrauklesnius atlyginimus darbuotojams. Padidinti organizuotumą tarp jau esančių darbų, stabilizuoti padėtį ir padaryti jį didesni nei šiuo metu yra. Nemokamų remontų atvejai: „LUXUS“ salono klientams, kurie turi sertifikatą. Šio salono klientams turintiems sertifikatą privaloma grąžinti pilną remonto sumą. Pavyzdžiui: žaidėjas užsisako remontą, kurio kaina 34‘533€. Privalote grąžinti VISUS pinigus (34533€). Atidavus pilną sumą susisiekite su manimi ar įgaliotu asmeniu ir jums grąžinsiu pinigų dalį, kuri nukeliavo į fondą. Visus asmenis, kurie turi „LUXUS“ salono sertifikatą galite peržvelgti – čia. Naujokams iki 1‘500XP turite grąžinti sumą, kurią gavote už remontą. Išimtis – salone parduodamas transportas. Naujokui tvarkant saloninę transporto priemonę turite atiduoti tik 30% nuo gautos sumos. Bendradarbiams, ties šiuo atveju nemanau, kad reikėtų išsiplėsti. Kolegoms grąžiname visą gautą sumą į rankas. Žaidėjams, kurių transporto priemones susprogdino čyteriai. Klientams, kurie nukentėjo nuo čyterių yra sukurta atskira tema, kurioje yra pateiktas anketos šablonas, kurį man arba mano įgaliotam asmeniui patvirtinus suteikiamas nemokamas remontas ir grąžinama suma, kuri gaunama į rankas. Automobilių tempimas/rato bloko motociklui uždėjimo atvejai: Taigi, daugelis žaidėjų ieško kur transporto priemonę pastatyti tam, kad mechanikai jos nenutemptų ar neuždėtų rato bloko. Mechanikų darbas yra ieškoti transporto priemonių, kurios yra pastatytos netvarkingai ir tempti jas į KMA. Transporto priemonių negalima tempti šiais atvejais - kai taksistai pastato transporto priemonę prie bazės tam jog nubėgtų pasiimti greičiau lagaminą ir būtų patogiau, konkrečiau kalbu apie šią vietą - spausti. Nuo verslų/namų, kuriuose gaisrininkai gesina gaisrą. Nuo verslų negalima taip pat tempti transporto priemonių/dėti rato bloko transporto priemonėms, kurios priklauso verslo savininkui. Dėti rato bloko/tempti transporto priemonių negalima iš stovėjimo aikštelių, skersgatvių, skelbimų kontoros. Konkrečius pavyzdžius tokių vietų galite rasti - čia. Premium Repair Service („PRS“) taisyklių knygelė: - Neįžeidinėti bendradarbių, juos visus gerbti ir mandagiai bendrauti. - Neplatinti mūsų „teamspeak3“ kanalo slaptažodžio. - Paklusti visoms serverio/forumo taisyklėms. - Jokių draugų transporto priemonių taisymo pigiau, kitokiu atveju būsite išmetamas iš darbo. - Darbo metu būtina būti teamspeak3 darbo kanale ir komunikuoti su bendradarbiais, arba bent būti ir klausytis ką šneka, nes kartais ten bus pranešama naudinga ir svarbi informacija. - Kiekvienas iškvietimas, ar užsakymas turėtų būti priimtas per 1,30min., jeigu jis bus nepriimtas tokiu atveju bus įspėjimai visiems mechanikams, kurie buvo tuo metu serveryje. (išskyrus esančius AFK) - Darbo statistiką buginti, ją keltis palengvinant žaidimą draudžiama, už tai gresia išmetimas ir patekimas į gėdos stulpus. - Naujokams iki 1,500xp paslaugos yra nemokamos, jeigu tvarkosi transporto priemonę, kuri yra brangi (saloninė) pinigų visų grąžinti nereikia, tik 30 procentų. - Buvimas gaujoje galimas nuo 3 rango. - Baigus darbą tvarkingai sunaikiname darbinę transporto priemonę, jeigu neturime galimybės to padaryti ją nuvežame į savo kompanijos parkingą ir pastatome. - AFK būname tik bazėje, kitose vietose draudžiama, o jeigu įvyktu jog tai būtina tai maksimalus laikotarpis būtų 5 minutės, ne daugiau. - Draudžiama pačiam daryti nuolaidas ar koreguoti paslaugų kainas, taip suteikiant klientui galimybę pasipelnyti ir mažiau sumokėti už paslaugas. - Savaitės pradirbimo laikas būtinas - 420 minučių, dienos 60 minučių. Dienos minimumas turi būti pradirbtas iki 22:00 valandos. - Norint pasiimti neaktyvumą privaloma užpildyti anketos šabloną pateikiamą neaktyvumo temoje. - Jeigu Jus užpuola civilis/gaujinis ar kažkas kitas ir Jūs nesate to įvykio kaltininkas, Jūs turite teisę gintis pasinaudodami įvairiais ginklais, tačiau tokiu atveju būtina turėti įrodymus, kurie parodytų jog Jūs esate nekaltas. - Norint pasiimti neaktyvumą turite būti pradirbęs ilgiau nei 4 dienas. Ilgiausias neaktyvumo laikas yra 7 dienos. - Važiuoti į miestelius šaudyti civilių ar gaujinių draudžiama, tokių nesąmonių firmoje netoleruojame. Tam yra gaujos į kurias galite eiti nuo trečiojo rango ir zonose išsikrauti. - Privalote gerbti visus serverio žaidėjus, juos aptarnauti kuo mandagiau, profesionaliau. Jūs sudarote firmos įvaizdį ir nuo jūsų darbo profesionalumo jis priklauso. - Draudžiama prašinėti aukštesnio rango ar kokių nors lengvatų, jeigu būsite geras darbuotojas pažadu būsite įvertintas ir rangas jums tikrai bus pakeltas, jeigu būsite to nusipelnęs. - Privalote klausyti aukštesnio rango mechaniko tačiau proto ribose, jeigu jos peržengiamos turit galimybę ignoruoti jo reikalavimus. - Žaidėjai, kurie turi administratoriaus statusą ir dirba mūsų firmoje mūsų darbuotojų bausti negali, dėl nusižengimų privaloma rašyti man į asmeninę žinutę. - Jeigu įvyksta savaitės darbo apibendrinimas, susirinkimas, ar treniruotė/veikla privalote dalyvauti. Išimtys - esate neaktyvume, rimta pateisinama priežastis. - Darbuotojas atvežęs laužą įgauna pirmenybę remonto priėmimui penkiolikai minučių. Jei žaidėjas neužsisako automobilio remonto per penkiolika minučių nuo transporto priemonės laužo atvežimo, remontą gali priimti visi prisijungę mechanikai. - Pirmenybė remontui priėmus iškvietimą gaunama tik tada jei iškvietimo priežastyje yra parašoma, kad reikalingas – remontas, susprogdintos transporto priemonės sutvarkymas. - Griežtai draudžiama budėti garaže, bazėje ar Dilimore miestelyje. - Negalima naudotis administratoriaus pareigomis palengvinant sau remonto priėmimą stebint galimą remonto užsakovą (/pzu). - Prieš tempdami nuosavą transporto priemonę privalote pasidaryti vaizdinius įrodymus apie netinkamą jos parkavimą, prieš tai turite būti pabandęs įsėsti į transporto priemonę, kad rašytų jos savininką. - Darbinė uniforma skirta tik darbui. Ji negali būti naudojama kitiems tikslams. - Pradirbus 150 minučių darbo dienomis, o savaitgaliais 200 minučių serveryje galite užsiimti sava veikla, bet esant iškvietimams/laužams/remontų užsakymams privaloma į juos reaguoti. - Pirmi veiksmai, kuriuos turite atlikti vos prisijungus - peržiūrėti darbo informaciją, /iskvietimai, /mlauzai, /pmt (0-1-2) ir prisijungti į darbo kanalą. (Jei tuo metu būna darbo laikas) - Laužo paimti važiuoja darbuotojas, kuris pirmas darbo racijoje pranešė apie laužo ėmimą. (/r IMU.) Premium Repair Service („PRS“) transporto priemonės: TowTruck – pagrindinė transporto priemonė, kuri padeda miestelių gyventojui (-ams) nuvežti transporto priemones nuo taško A iki B. Taip pat su šia transporto priemone mechanikas dirba įprastai. DFT-30 - transporto priemonė, kuria mechanikai naudojasi jeigu gyventojas patenka į avarija ir jo transporto priemonė sprogsta, tokiu atveju į šį transportą būna pakraunamas laužas ir nugabenamas į kompanijos garažą. Forklift – paprasta, elementari transporto priemonė, kuri leidžia mechanikui atvežta laužą užkrauti ant keltuvo ir jį apdirbti. Premium Repair Service („PRS“) darbinės uniformos: Premium Repair Service („PRS“) komandos: /darbas - parodo visas darbo komandas, kurias gali naudoti dirbdamas. /mevaldymas – komanda, kurią pasitelkus gali parduoti įrankius kitiems žaidėjams, sutvarkyti transporto priemonę, į ją pripildyti elektros. /mlauzai - komandą panaudojus atsiveria sąrašas laužų, kurie yra sprogę, jeigu jų niekas nepaėmė mechanikas nuvyksta ir surenka laužus. /pmt - panaudojus šią komandą galite priimti remonto užsakymą. /bendradarbiai - šią komanda panaudojus atsiveria bendradarbių sąrašas, kurie yra prisijungę tuo metu serveryje. /r – komanda, kurią panaudojus galite komunikuoti su bendradarbiais per raciją. /iskvietimai - parodo visus asmenis, kurie yra iškvietę firmą. /prikabinti - komanda, kurios pagalba jei neturite „+“ klavišo prikabinsite tr. priemonę. Kainoraštis: Elektros papildymas (20%) - 100€ Variklio (būklės) sutvarkymas - 250€ Išorės sutvarkymas - 250€ Įrankio kaina - 250€/vnt. Automobilio išbuginimas / nutempimas iš taško A į tašką B - 500€ Naktinis tarifas nuo 21:00 iki 9:00 (visos kainos dvigubos). Premium Repair Service („PRS“) darbo laikas: Nuo Pirmadienio - Penktadienio 14:00 - 22:00 Šeštadienis - Sekmadienis 12:00 - 21:00 Premium Repair Service („PRS“) lokacija: Mūsų garažą galite rasti Red County, Dillimore.
 10. 13 taškai
  Derek_Escobar

  „DLC“ - Rangų sistema

  "DLC" Rangų sistema - Ši sistema reikalinga tam jog darbuotojas galėtu tobulėti, ir dėl kažko dirbti, stengtis, aišku taip pasikelti savo atlyginimą, ir gauti geresnes darbo transporto priemones. Pasikelti rangą nebus vienos dienos darbas, gausite ilgai ir kruopščiai jį keltis, o kas rodys pastangas gaus premijas prie atlyginimu. Arba gaus tam tikras mano pačio paskirtas užduotis ir jeigu ją įvykdys darbuotojas gaus slaptą prizą. Naujokas - Tai fūristas ką tik įsidarbinęs į firmą, ir nori pradėti kelia karjeros viršūnės link, kelias nebus lengvas, bet viskas šiais laikais yra įmanoma, privalumu daug neturi, bet vis tiek yra didelė dėlionės dalelė kuri atspindi firma. Privalumai - Alga į minutę 30€, gali vairuoti "RUMPO" transportą. Galimybės - Gali vežioti tik mažuosius krovinius ir baldus kai yra jų užsakymai. Reikalavimai norint pasikelti į antrą darbo rangą - 1000 pradirbtų minučių, 700 KM pravažiuotos ridos, 200 atvežtų mažųjų krovinių, 1 darbo pažymėjimas, Pereiti kvalifikacija. Atsakingas fūristas - Šitame range jau darbuotojas supranta kas yra fūristas, kokia jo paskirtis, nes kol buvo pirmo rango negalėjo vežioti transporto priemonių, norint jį pasikelti darbuotojas gavo neblogai paplušėti, bet vargais negalais, jį pasiekė ir gali tęsti kelią link aukštesniojo rango. Privalumai - Alga į minutę 35€,gali vairuoti "RUMPO","BURRITO","PACKER" transportą. Galimybės - Gali vežioti tik mažuosius krovinius ir baldus kai yra jų užsakymai. Bei priimti transporto priemones užsakymą ir jį pasikrovęs pristatyti į tam tikrą vieta. Reikalavimai norint pasikelti į trečią darbo rangą - 2000 pradirbtų minučių, 1200 KM pravažiuotos ridos, 400 išviso atvežtų mažųjų krovinių, 130 atvežto transporto, 3 darbo pažymėjimas, Pereiti kvalifikacija. Patyręs fūristas - Šį rangą gali turėti ne kiekvienas, šio rango fūristai negali gyventi be šio darbo, jie gyvena tuo. Reikalavimai dideli, bet verta to pasiekti. Nes šitame range pagaliau galėsi vairuoti "ROADTRAIN" transportą, ir vežti didžiuosius krovinius, pasiekus šį rangą beliko tik vienas žingsnelis ir būsi "kalno viršūnėj". Privalumai - Alga į minutę 40€,gali vairuoti "RUMPO","BURRITO","PACKER","ROADTRAIN" transportą. Galimybės - Gali vežioti tik mažuosius krovinius ir baldus kai yra jų užsakymai. Bei priimti transporto priemones užsakymą ir jį pasikrovęs pristatyti į tam tikrą vieta. Galėsite vežioti didžiuosius krovinius, tam prireiks tik "ROADTRAIN" transporto. Reikalavimai norint pasikelti į ketvirtą darbo rangą - 4000 pradirbtų minučių, 2200 KM pravažiuotos ridos, 700 išviso atvežtų mažųjų krovinių, 430 atvežto transporto, 4 darbo pažymėjimas, Firmoje būti išdirbus mažiausiai 26 dienas, Pereiti kvalifikacija. Meistras fūristas - Na štai ir "kalno viršūnė" kaip paprastas darbuotojui tai gan didelis žingsnis, ir geras įrodymas jog tikrai mėgstate šį darbą, aukščiau už jus tėra du žmonės tai direktorius ir pavaduotojas, daugiau niekas, šis rangas atneša tam tikras galimybės, kurios turėtu paįvairinti jūsų darbo rutina, kuri ko gero jums yra atsibodus. Privalumai - Alga į minutę 45€,gali vairuoti "RUMPO","BURRITO","PACKER","ROADTRAIN" transportą. Galimybės - Gali vežioti tik mažuosius krovinius ir baldus kai yra jų užsakymai. Bei priimti transporto priemones užsakymą ir jį pasikrovęs pristatyti į tam tikrą vieta. Galėsite vežioti didžiuosius krovinius, tam prireiks tik "ROADTRAIN" transporto. Gaunate nuosavą darbini transportą nemokamai, ir gausite tam tikrą užduoti asmeniškai nuo manęs, jeigu norėsite pasikelti į 5 rangą. Valdžia - Aukščiausias firmos rangas, jame gali būti tik tie žmonės kurie tikrai, užtikrinai dievina šį darbą, ir be jo negali. Privalumai - Alga į minutę 45€,gali vairuoti "RUMPO","BURRITO","PACKER","ROADTRAIN" transportą. Galimybės - Gali vežioti tik mažuosius krovinius ir baldus kai yra jų užsakymai. Bei priimti transporto priemones užsakymą ir jį pasikrovęs pristatyti į tam tikrą vieta. Galėsite vežioti didžiuosius krovinius, tam prireiks tik "ROADTRAIN" transporto. Anketos šablonas norint pasikelti rangą - Jūsų V_P žaidime: Bendradarbiu lentelės fotografija: Apibūdinkite savo sekanti rangą[Kodėl jo būtent norite, ką galėsite daryti kai jį gausite.]: Ar pirkote darbo pažymėjimą?: Kvalifikatoriaus verdiktas: Autorinės teisės priklauso - Derek_Escobar Redagavo ir publikavo - Derek_Escobar, Pablo_Greenas
 11. 13 taškai
  – Jūsų Vardas_Pavardė žaidime?: Michael_Pacano– Plačiai aprašykite savo pasiūlymą: 1. Siūlau įdėti laužų skaičiavimą darbo statistikoje. Man kaip direktoriui būtų lengviau vertinti darbuotojų produktyvumą, galima būtų įvesti dar vieną punktą rangų sistemoje, kuriuo remdamiesi darbuotojai galėtų keltis rangą. 2. Padaryti, kad racijoje rašytų už kiek žmogui buvo parduoti įrankiai. (pvz: Michael_Pacano pardavė 5 įrankius Vardeniui_Pavardeniui už 1250€. 3. Būtų galima įvesti mechanikų teikiamas paslaugas į GUI lenteles. Turiu omenyje tai, kad pasiūlyti vieną ar kitą paslaugą žaidėjui lygiai taip pat kaip įrankius. (pvz: Žaidėjui išmestų GUI lentelę kai mechanikas pasiūlytų paslaugą. "Mechanikas Michael_Pacano siūlo jums sutvarkyti transporto priemonės būklę už 250€".– Kuo Jūsų pasiūlymas būtų naudingas serveriui?: 1. Kaip jau minėjau atsirandantis papildomas punktas leistų vertinti darbuotojų produktyvumą, o kaip žinia laužai yra neatsiejama mechanikų darbo dalis. 2. Padėtų išvengti atvejų kai įrankiai yra parduodami direktoriui/pavaduotojui nematant už 1€/vnt nesilaikant kainoraščio. Lygiai tą patį galima būtų padaryti ir su kitomis paslaugomis jei būtų įvestas 3 punktas. 3. Būtų paprasčiau, yra žmonių, kurie visai neseniai pradėję žaisti serveryje ir galvoja, kad gali būti apgauti, jiems daug paprasčiau būtų tiesiog sutikti su siūloma paslauga ir susimokėti pinigus.– Kiti svarbūs įrašai (nuotraukos, svarbūs pasiūlymo faktai, papildymas ir pan. Jeigu neturite ką papildyti šiuo klausimu – galite nekopijuoti šio punkto): -
 12. 13 taškai
  Rokas_Lays

  Darbuotojų bylos

  |Darbuotojų bylos| Šiame dokumente kiekvienas direktorius privalės paskelbti pranešimą, kurį redaguos kiekvieną kartą besikeičiant jo firmos kolektyvui. Pateikiamame pranešime turės būti surašomas visas turimų darbuotojų sąrašas, tą savaitę išėjusių/išmestų darbuotojų sąrašas, per visą kadenciją "spoiler" funkcijoje išėjusių/išmestų darbuotojų sąrašas, atstovaujamos firmos pavadinimas. Prie išėjusių/išmestų darbuotojų bus privaloma parašyti aiškią darbuotojų dingimo iš firmos priežastį, trumpą charakteristiką ir įsidarbinimo-dingimo datą. Tikslas: • Informuoti kitus direktorius, žaidėjus apie tam tikrus darbuotojus, jų darbo pobūdį ir pastovumą; • Padidinti pagarba darbui su pakvietimu ir būvimą jame vertę; • Dar labiau užimti, skatinti dirbti vadovus. Sąrašas V_P, kurie buvo užregistruoti buvusių ar esamų direktorių: informacija gali būti redaguojama ar kardinaliai keičiama © Rokas'Lays
 13. 13 taškai
  Setth_Collins'

  NARCOS 

  NARCOS Narcos - Amerikiečių gauja įsikūrusi Europoje, kurią sudaro elitiniai nusikaltėliai, juos galite atpažinti iš purpurinių uniformų, bei raudonų automobilių. ISTORIJA Ši gauja gyvuoja daugelį metų, tačiau didžiają laiko dalį ji buvo niekeno nežinoma, nes ją sudarė labai mažai žmonių, o jų veikla buvo itin slapta. Viskas prasidėjo nuo dviejų vaikinukų, kurių gyvenimas nebuvo itin smagus. Jie nebuvo turtingi, o jų tėvai buvo alkoholikai, todėl jie niekada negalėjo gauti to, ko norėjo. Jie ryžosi nusikalsti, kad pagaliau nusipirktų pirmąjį automobilį. Susiradę įsibrovimui tinkamus įrankius jie pradėjo laužtis į mašinas, vogė iš jų detales, bei daiktadėžėse paliktus daigtus. Dėja turimo uždarbio jiems neužteko, jie pradėjo nuvarinėti mašinas, tai buvo pirmoji veikla, kuri padėjo jiems susirasti pažinčių, kurios jiems atneštų naudos. Iš mašinų vagysčių jie uždirbo nemažai pinigų, pagaliau nusipirko pirmąjį automobilį, bei nusikaltėliams būtiną dalyką - pistoletą. Su laiku jie įgijo pagarbos ir buvo įtraukti į gaują, kuri supirkinėdavo jų vogtas mašinas. Gaujos lyderiai įtraukė juos į šiektiek rimtesnę veiklą ir paskyrė jiems užduotį - ištuštinti turčių namą. Jiems tai atrodė normalu, taigi jie tai padarė, iš namų išnešė daugybę papuošalų ir kitų vertingų dalykų, kurių vertė buvo didesnė nei 50.000 dolerių. Iš viso to jaunuoliai tegavo 10 %, tiesa tai buvo nemaža dalis, bet neverta to, kas nutiko toliau. Namo savinkas buvo mafijos lyderis, kuris labai įtūžo sužinojęs apie vagystę ir sužinojo kas tai padarė. Jaunuoliams pavyko pasislėpti, tačiau mafijozai nužudė jų tėvus jiems to nežinant, po savaitės apie tai jiems pranešė jų kaimynai. Kad ir kokie buvo jų tėvai - jie juos mylėjo, pasikalbėję su gaujos lyderiais jie nusprendė veikti vieni ir atkeršyti mafijos galvai už nužudytus tėvus - jiems tai pavyko, jie suleido jam kulką į galvą, tačiau gyvenimas Amerikoje jiems buvo baigtas, jie turėjo bėgti iš ten. Pradžia Europoje buvo daug paprastesnė, nors pati pradžia buvo legali, jie vistiek nesugebėjo atsilaikyti potraukiui į nelegalią veiklą. Jie investavo labai daug pinigų į lošimą, arklių lenktynes, bei pokerį. Netrukus buvo pastebėti smulkesnių lošėjų, kurie nesugebėjo sėkmingai praturtėti dėl veikiančių gaujų, kurios vogdavo iš jų pinigus juos mušdamos. Vaikinai sumanė įkurti savo grupuotę pavadinimu NARCOS, jų gretos pasipildė labai greitai. Gauja ne tik užsiėmė nelegaliais lošimais bei statymais, tačiau pradėjo konkuruoti su veikiančiomis gaujomis ir ėmė vogti pinigus iš lošėjų vietoj jų. Surinkus daug pinigų jie ėmė mąstyti, kaip būtų galima uždirbti dar daugiau. Jie pradėjo statyti automobilių gamyklas ir ėmė juos eksportuoti į kitas šalis, tiesa tai buvo labai pelninga, nes mašinose jie eksportuodavo labai daug ginklų ir narkotinių medžiagų, nors viso to pradžia nebuvo labai lengva, nes mašinas reikėdavo saugoti nuo teisėsaugos, su laiku jie įkrito į NARCOS kišenę. Dabar NARCOS gauja užsiima visa minėta veikla, valdo nuosavą viešnamį, bei konkuruoja su kitomis gaujomis. Gaujos lyderiai Setth Collins Arnas Haiva Ethan Wiliams
 14. 12 taškai
  „GreenTaksi“ - Rekordų knyga Šioje temoje jūs turėsite stengtis įvykdyti tam tikrus rekordus. Įvykdžius rekordą Jūs turėsite užpildyti žemiau pateiktą šabloną ir galėsite gauti piniginį prizą ar darbo patirties taškų bei patekti į rekordų knygą. Rekordas negali būti mažesnis už dabartinį rekordą. Sėkmės! Pirmas rekordas: • Atvežti 60 lagaminėlių. Per 24 valandas. Nurodymas - nuotrauką privaloma pasidaryti prieš pradedant vykdyti rekordą ir po rekordo įvykdymo. Antras rekordas: • Pasiekti 198 greitį su taksi automobiliu laikantis kelio eismo taisyklių. Nurodymas - nuotrauką privaloma pasidaryti baigiant rekordą. Trečias rekordas: • Priimti 10 iškvietimų. Per 24 valandas. Nurodymas - nuotrauką privaloma pasidaryti prieš pradedant vykdyti rekordą ir po rekordo įvykdymo. Ketvirtas rekordas: • Pradirbti 395 minučių. Per 24 valandas. Nurodymas - nuotrauką privaloma pasidaryti prieš pradedant vykdyti rekordą ir po rekordo įvykdymo. Penktas rekordas: • Pakelti 251 ridos ant darbinės transporto priemonės. Per 24 valandas. Nurodymas - nuotrauką privaloma pasidaryti prieš pradedant vykdyti rekordą ir po rekordo įvykdymo. Šeštas rekordas: • Atvežti 3 lagaminėlius į 63 verslą. Nurodymas - nuvežant lagaminėlį privaloma pasidaryti nuotrauką, taip 15 kartų. Septintas rekordas: • Atvežti 4 lagaminėlius į 59 namą. Nurodymas - nuvežant lagaminėlį privaloma pasidaryti nuotrauką, taip 10 kartų. Rekordininkai: Šablonas pagerinus rekordą: Jūsų Vardas_Pavardė: Kurį rekordą įvykdėte: Kokį prizą pasirenkate darbo taškus ar piniginį prizą: Įrodymai, kad pagerinote rekordą (laikantis nurodymų): ©Kimba'Marcius
 15. 12 taškai
  Edvis Gaming

  Darbuotojų bylos

  Taksistai Šiuo metu esamų darbuotojų sąrašas: Aistis_Prox Andrius_Nike Bmw_Leonsas Bunta_Fujiwara Dominykas_Forestas Domis_Ash Edvis_Gaming Effyxe_Star Jack_Marzo Juodas_Debesys Keet_Marshow Kimba_Marcius Lukas_Wodpeker Matt_Rivera Mers_Benz Povis_Sampx Šios savaitės palikusių/išmestų darbuotojų sąrašas: Kadencijos metu palikusių/išmestų darbuotojų sąrašas:
 16. 10 taškai
  „DLC“ Neaktyvumas - ši tema skirta darbuotojams, kurie neturi galimybės prisėsti ir pražaisti dienos minimumo bei negali prisijungti į žaidimą. Neaktyvumo bendrosios taisyklės: Minimalus neaktyvumo laikotarpis 1 diena, maksimalus 1 savaitė. Neturint galimybės užpildyt šia anketą, būtina pranešti vienam iš valdžios atstovų. Vienos dienos neaktyvumo anketą galima pildyti 2 kartus per savaitę. Privaloma pateikti tikslią datą iki kurios būsite neaktyvus Svariomis priežastimis galima pasiimti ir 2 savaitėm, pasitariant su valdžia Neaktyvumo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Kiek dienų būsite neaktyvus?: 3. Kodėl negalėsite pradirbti dienos minimumo?: Palikimo anketos šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė serveryje: 2. Kiek laiko pradirbote mūsų firmoje?: 3. Kas patiko/nepatiko firmoje?: 4. Palinkėjimas valdžiai/darbuotojams: Visi darbuotojai kurie yra neaktyvume: Autorinės teisės priklauso - Justas_Jucius
 17. 10 taškai
  Emilis_Deere

  Firmų valdžios pokyčiai

  Atsistatydinimo paraiška (atsistatydinantysis direktorius privalo informuoti DP dėl ketinimo atsistatytinti prieš parašant šią anketą, arba iškart parašius ir nurodžius adresą į atsistatydinimo anketos į DP forumo žinutę arba skype asmeniškai). 1. Jūsų Vardas_Pavardė?: Emilis_Deere 2. Jūsų atstovaujama firma ir jūsų pareigos jose (direktorius/pavaduotojas)?: Medikų pavaduotojas 3. Kiek tiksliai dienų išbuvote savo 'poste'?: 28 dienas 4. Priežastys, kodėl nusprendėte nutraukti savo veiklą?: Sveiki, taigi atėjo ta paskutinė diena kaip aš esu medikų pavaduotojas, bei jos centro darbuotojas, per šį laikotarpį nuveikiau ir daug ir mažai. Labiausiai noriu padėkoti @Rokas_Lays už suteiktą palaiminą į šias pareigas. Ačiū tau @Gustaz kad leidai tapti savo firmos pavaduotoju, bei jos darbuotoju.Priežastys dėl ko palieku tai yra asmeninės priežastys, bei neaktyvumas serveryje, vaistu vežiojimas iš to pačio miestelio į tą patį miestelį. Daug nenoriu išsiplėsti tai sakau iki. EDIT: Sveikinu @Justas_Jucius su pavu. Pagarbiai buvęs ,,BMC'' firmos pavaduotojas Emilis_Deere
 18. 10 taškai
  Gvidas_Ham

  Peikiu Rokas Lays

  • Jūsų Vardas_Pavardė serveryje/forume : Gvidas Ham • Prižiūrėtojo Vardas_Pavardė serveryje/forume : Rokas Lays • Už ką yra peikiamas šis prižiūrėtojas ?: Zeminima, esu viesai isjuoktas. Tyciojamasi, pravardziuojamasi, zaidime projekte mano V_P Gvidas Ham, o ne Kumpis. Kaip is DP visi matantys gali suprasti jog su sistema kazkas negerai, ir tokie asmenys gali laisvai naudotis savo privilegijomis pries kitus, ir skatinti visuomene susidaryti prasta nuomone apie esamus zaidejus. Niekuo nenusizengiau, i jo nukopijuota Marko Escobar kurta tema atsakiau klausimas po klausimo visko ko DP reikalavo. Ka siuo metu Rokas Lays neigia. Jei buciau rases kazkokias klajones, mane butu i stulpa metes, kaip ir pamineta buvo rinkimuose, bet to nepadariau. Anketa net neanalizuota, tik isjuokta. Ar tai korupcija? Klausausi tos liaudies, ir labai daug girdziu butent apie tai kas daresi projekte pastaraji laika. Esu isitikines jog zmogus net zodinio ispejimo negaus. Savo pildytos anketos publikuoti neleidziu, taisykles visiem lygios. Rasydamas tokius atsakymus i tokias temas kuriu veliau nebematysiu visada pasidarau kopija. Zinau ka rasiau, ir tai nera ka minejo Rokas smeizdamas mane. Jei kazkokiom rimtom priezastym butu atmetes anketa, kaip ir kitas, suprasciau. Bet cia tikrai ne tai Cia jis save aukstina isjuokdamas zaidejus • Vaizdinė medžiaga pagrindžianti jūsų papeikimą :
 19. 9 taškai
  Džeremis

  The Timofeyev Connection COG

  Sveiki dar kartą, nežinau kelintą kartą per dieną jau, Aš trumpai, noriu padėkot visiems, kurie tikėjo, skatino ir buvo kartu (bent jau tas keletą dienų), buvo daug minčių, bet joms nelemta jau čia išsipildyt, serverio community neatitinka mano norų, nebebandysiu išradinėt dviračio iš naujo su frakcijomis. Jaučiu, kad šiame serveryje man visgi ne vieta, nesijaučiu savas, jaučiasi frakcijos branduolyje kažkokia lyg depresija, daugybė žmonių klausė ką aš būtent čia veikiu (šiame serveryje), kokie mano tikslai ir kam aš visą tai darau, jie nusijuokdavo iš mano planų, ir jie buvo teisūs. Serveris nebe tas, kaip ankščiau, community pasikeitė, vat ir viskas. O ką pastebėjau per tas kelias dienas, tai, kad serveryje vienintelė užduotis yra kelti ridą, turėti kuo geresnį tune ant savo automobilio, turėti gražų namą (į kurį nueisi per mėnesį po kelis kartus) ir viskas, siūlau pagr.administracijai susimąstyt ir pažiūrėt retkarčiais per /pzu ką tiesiog jų serverio žaidėjai veikia. Pusė stovi AFK ofise, kita pusė dirba teisėsaugoj ir *cenzūra* ratus aplink miestelius (kadangi daugybės žaidėjų nėra, tai mašiną gatvėje sutikti retkarčiais), žinoma policininkai ištroškę "kraujo", tai pagautus piliečius baudžia stipriai, patys provokuoja dėl keiksmažodžių, bet čia jau ne mano reikalas, tegul aiškinasi teisėsaugos "galvos". Kitą pusė žaidėju tiesiog *cenzūra* ratus aplink GTA nuostabų pasaulį. Laiko švaistymas, aš taip pagalvojau, ir nusprendžiau palikti viską kaip yra net netapus frakcijai oficialiai. Linkiu ir jūms visiems nuspręsti, ar verta.:) Nebejaučiu ugnelės viduje, tokios, kokią jausdavau ankščiau prisijungęs į serverį ar teamspeaką. Patiems žaidėjams nebėra įdomu, gaujos atstovai atbūna zonose, ir dingsta, nu nes realiai, ką daugiau veikti? Sekantis pririotetas yra grobimas, bet tai ir vėl yra taškas, nes tai yra GRP. Ką supratau, kad ir freeroame įmanoma sužaisti gražią partiją žaidimo, tad linkiu šiam serveriui ir vėl turėti gražų, taikų community. Norėčiau dar kartelį padėkoti visiems, kurie buvot tas keletą dienų kartu, mano galvoje vyko chaosas šias dienas, temos tvarkymai, video, tekstai ir pnš, bet patekus į šiandienos zonas supratau, kad būtų užtekę tik įkelti 30 žodžių teksto aprašymą ir parašyti lyderius vardus. Klydau. Štai nuotrauka, kuri padėjo galutinį tašką mano apmąstymuose: Didelis ačiū: Matt Rivera, Aurimas Quantus, Kenshin Yona ir žinoma mano sielos broliui, kuris visą tą laiką mane laikė morališkai iš kitų projektų, tai Hotas! Dėl frakcijos tolimesnės veiklos, galite kreiptis į pm su motyvais, kodėl norite periimti frakcijos vairą. O šiam kartui, lock'n'archive, išvykstu ilgam, bet gal kažkada grįšiu.
 20. 9 taškai
  Laurynas_Leigon

  Darbuotojų bylos

  Policijos departamentas Generalinio policijos komisariato darbuotojų sąrašas: 1. @Anonymous_Weed - Anonymous_Weed 2. @Arminas_Bite - Arminas_Bite 3. @Ben_Wayne - Ben_Wayne 4. @Carl_Moreti - Carl_Moreti 5. @Jackie Sweet - Jackie_Sweet 6. @J'Lilwer - Jeffry_Lilwer 7. @Laurynas_Leigon - Laurynas_Leigon 8. @Mantys_Alone - Mantys_Alone 9. @Monte_Carlos - Monte_Carlos 10. @Nerioske_Gamer - Nerioske_Gamer 11. @Safari'Mesh - Safari_Mesh 12. @Texasranger_Aluizas - Texasranger_Aluizas 13. @The_Hulk - The_Hulk 14. @Tony_Express - Tony_Express 15. @Žemaitis_Žmogus - Zemaitis_Zmogus Šios savaitės išmestų/palikusių darbuotojų sąrašas: Kadencijos išmestų/palikusių darbuotojų sąrašas:
 21. 9 taškai
  Pilnai automatizuotas „PayPal“ atsiskaitymo būdas, Iki šiol norint atsiskaityti „PayPal“ būdu tekdavo susisiekti su projekto savininkais asmeniškai. Nuo šiol sistema veikia visiškai automatizuotai. Tai reiškia, jog atsiskaityti galite kelių mygtukų paspaudimu, bei gauti kreditus tuo pačiu momentu. Tiesioginė nuoroda į mūsų paslaugų sistemą paspaudus čia. Ačiū Evaldas L. Greenside administracija 2018, rugsėjo 29d.
 22. 9 taškai
  Kreditų pirkimas "MoQ" programėlės pagalba, Tai vienas iš naujausių apmokėjimo būdų PaySera sistemoje. Atsiskaityti šiuo būdu jums prireiks išmaniojo telefono ir „MoQ“ programėlės, kurią galite atsisiųsti iš „App store“ (iPhone telefonams) arba iš „Google Play“ (Android telefonams). Daugiau informacijos apie „MoQ“ galite rasti paspaudus čia. Apmokėjus su „MoQ“ mokėjimo patvirtinimas įvyksta akimirksniu. Tai reiškia, jog kreditus gausite iš karto. Prieš perkant kreditus nesvarbu ar tuo metu serverio žaidėjas bus prisijungęs ar atsijungęs. 1. Forumo navigacijoje (viršuje) susiraskite mygtuką "Paslaugos". Paspauskite ant jo. 2. Atsidariusiame naujame lange į tuščią laukelį įrašykite tikslų savo serverio žaidėjo (ne forumo vartotojo) Vardas_Pavarde (negali būti lietuviškų raidžių). Atlikus spauskite žalią mygtuką "Toliau". 3. Tada paspauskite ant "Kreditų pirkimas" mygtuko. 4. Išsirinkite kurį kreditų krepšelį planuojate įsigyti mūsų el. parduotuvėje. Išsirinkus spustelkite ant krepšelio. 5. Užsikrovus naujam langui pasitikrinkite ar pateikta informacija atitinka jūsų užsakymą. Jeigu kažkas neatitinka spauskite ant "Grįžti atgal" mygtuko, o jei viskas atitinka spauskite ant "Apmokėti" žalio mygtuko. 6. Sistema automatiškai nukėlus jus į paysera.lt sistemą. Ten turėsite įvesti savo elektroninio pašto adresą. Tai atlikus spauskite "Tęsti mokėjimą". 7. Užkrovus naują puslapį, pasirinkite iš elektroniniai pinigai „MoQ“ mokėjimo būdą. 8. Persikrovus puslapiui pasirodys langas, kuriame rasite „QR“ kodą. Turėsite 300 sekundžių pasinaudoti „MoQ“ programėle ir apmokėti už kreditus. 9. Paleidus „MoQ“ programėlę savo telefone turėsite paliesti ant žalio, apvalaus, euro ženklu pažymėto mygtuko „Mokėti“. 10. Palietus šį mygtuką įsijungs galinė vaizdo kamera, kurios pagalba turėsite nuskenuoti „QR“ kodą. Nuskenavus kodą turėsite patvirtinti apmokėjimą palietus „Mokėti“ žalios spalvos mygtuką. 11. Jeigu viską atlikote teisingai. Tokiu atveju programėlė Jus informuos apie sėkmingą apmokėjimą. 12. Sėkmingą apmokėjimą taip pat patvirtins į jūsų nurodytą elektroninį paštą atėjusi žinutė. Gavus patvirtinimą apie apmokėjimą, serveryje ar forume prisidėti arba kaip nors kitaip patvirtinti nupirktų kreditų nereikia nei serverio savininkams, nei patiems žaidėjams, viskas yra pilnai automatizuota. Jeigu nutiktų taip, jog per 24 valandas po apmokėjimo kreditai neprisidėtų, tokiu atveju galite pildyti anketą čia. Arba susisiekti su projekto savininku el. paštu ([email protected]), skype (greensidelt.pagalba) arba asmenine žinute forume. Kiti atsiskaitymo būdai, Kreditų pirkimas „PayPal“ būdu. Spausti čia; Kreditų pirkimas „SMS Bank“ būdu. Spausti čia; Kreditų pirkimas banko skyriuje - grynaisiais, Spausti čia; Kreditų pirkimas MAXIMA kasose, Spausti čia; Kreditų pirkimas Lietuvos pašto ir "Paypost" skyriuose, Spausti čia; Kreditų pirkimas SMS būdu, Spausti čia; Kreditų pirkimas elektroninės bankininkystės būdu, Spausti čia; Patvirtinta GreenSIDE.LT administracijos.
 23. 8 taškai
  Dėkoju už suteiktą šansą, pažadu nepavesti tiek bendruomenės, tiek tavęs Rokai, daugeliui taip pat ačiū už palaikymą ir gerus žodžius.
 24. 7 taškai
  Darbo sutartis - Tai darbdavio bei darbuotojo sutartis, kurią pasirašęs darbuotojas įsipareigoja išdirbti savaitę pervežėjų darbovietėje bei laikytis numatytų darbovietės taisyklių. Gaujos sutartis - Ši sutartis skirta darbuotojams, kurie nori tapti gaujos nariais, bet dar nėra trečiojo rango. Jie turės čia susimokėti 20,000 tūkstančiu norint tapti gaujos dalimi. Sutarčių kainoraštis. Žaidėjams - 10.000€ į darbovietės fondą. Darbuotojams kurie nori patekti į gaują, bet neturi trečiojo rango. - 20.000€ į darbovietės fondą. Įsidarbinimo sutarties šablonas: 1. Jūsų V_P žaidime: 2. Ar susipažinote su darbuotojų taisyklėmis?: 3. Nuotrauka, kurioje matosi jog pervedėte darbo sutarties mokestį: Gaujos nario sutarties šablonas: 1. Jūsų Vardas_Pavardė: 2. Nuotrauka su pervestais pinigais į furistų darbo fondą: Darbuotojai kurie gali būti gaujos nariais:
 25. 7 taškai
  Labas vakaras, taigi prabėgo pirmoji atranka. Šiai atrankai nedaviau itin daug laiko, bet kas norėjo tas tikrai užpildė ir galimai pateko į mūsų kolektyvą. Tikrai nustebino tai, kad daugelis anketų buvo kokybiškos, bet tuo pačiu daugeliui ir trūko aktyvumo. Viena anketa sukėlė šypseną dėl pateikiamų nuotraukų kokybės, kurios tikriausiai buvo darytos ne su naujuoju „Samsung Note 9“ flagmanu , o ir dar anketoje sugebėjo įvelti tam tikro serverio reklamą. Kaip jau minėjau pradžioje didžiausią koją daugeliui pakišo aktyvumas, aš buvau minėjęs, kad ieškau aktyvių žmonių, o ne tų, kurie kabotų firmoje ant minimumo. Atsirinkau žmones, kurie mano akimis geriausia susiderins su esama komanda pagal savo charakterio savybes. Taip pat buvo du žmonės, kurie parašė visai neblogas anketas, pasirodė neblogu aktyvumu, bet jiems koją pakišo jų praeities nuodėmės jau buvusiose firmose. Jų vardų bei pavardžių neminėsiu, palikime tai paslaptyje ir tegul ant jų sąžinės tai sugula. Linkiu sėkmės nepatekusiems atrankose ateityje, atsižvelgsiu į tuos žmones, kurie nenuleis rankų ir vistiek bandys patekti pas mus į firmą, o ne nubėgs į pirmą pasitaikiusią atranką. Na, o apačioje patekusiųjų sąrašas. Užpildykite darbo sutartį ir susisiekite su manimi žaidime. Yamaha_Neos Ernestas_Paklausk Bmw_Mafas Jordan_Fly Vito_Valetta Žemaitis_Žmogus Terry_Black Shoot_Out Winston_Click Tedy_Green