Edvis Gaming

Direktorių prižiūrėtojas

Edvis Gaming

Direktorių prižiūrėtojas
 • ID

  18253
 • Turinio skaičius

  734
 • Užsiregistravo

 • Paskutinį kartą lankėsi

 • Laimėta dienų

  18

Edvis Gaming paskutinį kartą laimėjo Gruodis 4

Edvis Gaming turėjo mėgstamiausio turinio!

Paskutiniai profilio lankytojai

10.933 profilio peržiūros
 1. UŽBLOKAVIMO ŠABLONAS, (2015.01.24) • Jūsų Vardas_Pavardė serveryje : Edvis'Gaming • Žaidėjo, kurį užblokavote Vardas_Pavardė serveryje : Jamal'Meyson • Už ką žaidėjas buvo užblokuotas ?: Relog'as • Įrodymai, kurie įrodo, jog žaidėjas nusižengė serverio taisyklėms : @James_Panzer
 2. Edvis Gaming

  Firmų vadovų kodeksas

  Turinys 1. Elgesio principai. 2. Firmos atrankos. 3. Darbo sutartys. 4. Firmos darbuotojai. 5. Firmos turtas ir jo valdymas. 6. Firmos veiklos. 7. Atsistatydinimai, paskyrimai, nušalinimai. 1. Elgesio principai. 1.1.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo laikytis šiame dokumente nurodytų taisyklių. 1.2.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo užtikrinti kuo geresnį savo firmos funkcionavimą. 1.3.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo elgtis pavyzdingai ir išlaikyti kuo aukštesnę savo bei firmos reputaciją. 1.4.0. Kiekvienam firmos vadovui yra draudžiama kopijuoti kitų žaidėjų temas ir/arba jų turinį, jei direktorius neturi autoriaus leidimo ir nenurodo turinio autoriaus temos apačioje. 1.5.0. Kiekvienas firmos vadovas prisiima visą atsakomybę už savo firmą. 1.6.0. Firmų vadovams yra draudžiama būti gaujose. 1.6.1. Išimtis oficialiems klubams, kurių veikla nėra susijusi su šaudymais, grobimais ir panašaus tipo veikla. 1.7.0. Firmų vadovams yra draudžiama žaisti arba užimti pareigas kitame projekte. 2. Firmos atrankos. 2.1.0. Kiekviena firma gali surengti iki 3 atrankų per savaitę. 2.2.0. Kiekvieną atranka privaloma registruoti žaidime, darbo biržoje. 2.2.1. Po atrankos užregistravimo pageidautina informuoti serverio žaidėjus per direktoriaus viešą žinutę apie būsimos atrankos laiką ir tipą. 2.2.2. Atrankos žaidime gali būti vykdomos ne anksčiau 8-ių ir ne vėliau 24-ių valandų nuo jos užregistravimo. 2.2.3. Atrankos forume gali būti vykdomos iškarto po jos užregistravimo ir ne vėliau, kaip po 24 valandų. 2.2.4. Pirmajai direktoriaus atrankai 2.2.2 ir 2.2.3 punktai negalioja. 2.3.0. Vienos atrankos metu galima priimti iki 10 naujų darbuotojų. 2.3.1. Pirmosios direktoriaus atrankos metu galima priimti iki 15 naujų darbuotojų. 2.4.0. Draudžiama priimti naujus darbuotojus ne atrankų metu. 2.4.1. Firmos vadovas gali pateikti prašymą Direktorių klube esančioje temoje dėl dviejų žaidėjų priėmimo į firmą per mėnesį ne atrankos metu. 2.5.0. Forumo atrankos gali trūkti nuo 8-ių iki 48-ių valandų. 2.6.0. Draudžiama bet kokia diskriminacija, firmos vadovas kiekviena atrankos dalyvi privalo vertinti tokiu pat principu. 3. Darbo sutartys. 3.1.0. Prieš duodant pakvietimą naujajam darbuotojui, firmos vadovas ir būsimasis darbuotojas privalo pasirašyti darbo sutartį, kurioje yra patvirtinama, jog darbuotojas susipažino su darbo taisyklėmis, tvarka ir kt. sutartyje yra nurodomas darbo sutarties terminas. 3.1.1. Sutarties terminas gali būti nuo 1 iki 7 kalendorinių dienų, būsimasis darbuotojas pats pasirenka darbo sutarties laikotarpį. 3.1.2. Firmos vadovas turi teisę siūlyti priedą prie algos, premijas, didesnę išeitinę kompensaciją ir t.t. siekiant sudaryti ilgesnio laikotarpio darbo sutartį. 3.1.3. Firmos vadovas privalo supažindinti savo darbuotoją su tuo, kas gresia, jei nustatytas laikotarpis nėra išdirbamas. 3.1.4. Dėl darbo sutarties mokesčio egzistavimo įsidarbinant nusprendžia firmos direktorius. 3.2.0. Firmos vadovai turi teisę imti iki 20.000€ už darbo sutartį. 3.2.1. Jei darbo sutarties mokestis viršija 10.000€, firmos vadovas privalo atsižvelgti į darbuotojo finansines galimybes ir esant būtinybei suteikti lengvatą arba visiškai atleisti nuo mokesčio. 3.2.2. Jei darbo sutarties mokestis viršija 5.000€, firmos vadovas privalo grąžinti darbo sutarties mokesti darbuotojui, jei šis išdirba nurodyta darbo sutarties laikotarpį, išeina iš darbo pats, t.y. nėra išmetamas bei pageidauja sutarties mokesčio sugrąžinimo. 3.3.0. Darbo sutarties mokestis visiems privalo būti vienodas, išimtis – 3.2.1 punktas. 3.4.0. Jei darbuotojas neišdirba sutartyje nurodyto termino – firmos vadovas turi teisę jį įrašyti į Medinį Gėdos stulpą už sutarto laikotarpio neišdirbimą. 3.5.0. Žaidėjo įdarbinimas be darbo sutarties yra traktuojamas kaip priėmimas be atrankos, išimtis taikoma 2.4.1 punktui. 4. Firmos darbuotojai. 4.1.0. Firmos vadovas kiekvienam savo darbuotojui privalo suteikti vienodas sąlygas keliantis rangą. 4.2.0. Firmos vadovas, prieš išmetant darbuotoją, privalo turėti įrodymus, kurie įrodytų jo nusižengimus. 4.2.1. Įrodymai neprivalomi, jei darbuotojas išmetamas pagal DP nurodymus. 4.2.2. Dedant įspėjimą darbuotojui privaloma nurodyti tikslią priežastį įspėjimo lentelėje. 4.3.0. Visos firmos, išskyrus PD ir medikus, gali leisti savo darbuotojams būti gaujose, šį sprendimą priima firmos direktorius. 4.3.1. Direktorius turi teisę iškelti papildomus reikalavimus darbuotojams, kurie nori tapti gaujų nariais. 4.4.0. Firmos vadovams draudžiama pardavinėti rango pakėlimus savo darbuotojams 4.4.1. Firmų vadovai gali pardavinėti įvairius rango reikalavimo sumažinimus. Sumažinti rango reikalavimai gali būti iki 30 procentų mažesnį už paprastus rango reikalavimus. 4.5.0. Firmų vadovams draudžiama pardavinėti įspėjimų nuėmimus. 4.5.1. Firmų vadovai gali nuimti darbuotojo įspėjimą atsižvelgdamas į darbuotojo rezultatus, tačiau įspėjimas gali būti nuimtas praėjus mažiausiai 14 kalendorinių dienų nuo įspėjimo uždėjimo. 4.6.0. Firmų vadovai privalo suteikti galimybę darbuotojui pasikelti rangą be papildomų investicijų į firmos fondą. 4.7.0. Medikų firmos darbuotojams yra draudžiama dalyvauti gaujų operacijose ir prikelinėti ten dalyvaujančius žaidėjus. 4.7.1. Medikų firmos darbuotojai gali atvykti į vietą, kurioje vyksta gaujų operacija bei pardavinėti savo paslaugas sėdėdamas darbinėje transporto priemonėje. Pardavęs paslaugas, medikas privalo nedelsiant pasišalinti. 4.7.2. Paslaugos gali būti pardavinėjamos tik tuomet, kai gaujų operacijos objekte egzistuoja tik viena kovojanti pusė ir jokie susišaudymai nevyksta. 4.8.0. Darbuotojas, kuris buvo išmestas iš firmos, į tą pačią firmą gali būti priimtas praėjus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų. 5. Firmos turtas ir jo valdymas. 5.1.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo paskirstyti savo firmos biudžetą taip, jog jo užtektų darbinių transporto priemonių įsigijimui, darbuotojų algoms, premijoms ir kitoms reikmėms. 5.2.0. Firmos direktorius pavaduotojui(-ai) turi teisę mokėti savaitinę algą, kuri neviršytų darbuotojų vidutinės algos. Sau direktorius algos išsimokėti negali, nes yra mokamos mėnesinės algos. Mokama alga pavaduotojui(-ai) privalo būti registruojama algų temoje. 5.3.0. Firmos vadovai privalo registruoti kiekvieną pinigų išėmimą iš firmos fondo kurioje nors savo darbo skilties temų arba kuriame nors .txt faile. Įrašę privalo būti: konkreti operacijos data ir laikas, pinigų suma ir pinigų paskirtis. 5.4.0. Kiekvienoje firmoje gali egzistuoti iki 7 privačių transporto priemonių, t.y. parduotų arba tiesiog priskirtų konkretiems asmenims. 5.5.0. Kiekvienos firmos transportas gali naudoti iki 4 skirtingų spalvų savo transporto priemonėms. 5.5.1. Spalvos negali būti iššaukiančios, per ryškios ir netinkančios bendram firmos įvaizdžiui. 6. Firmos veiklos. 6.1.0. Kiekviena firma turi teisę įjungti firmos veiklos rėžimą iki 3 kartų per dieną. 6.1.1. GSPD firmos vadovas turi teisę įjungti šį rėžimą pastatų grobimų metu, šis atvejis į bendrą veiklų skaičių neįeina, tačiau privaloma aiškiai nurodyti, jog režimas yra įjungiamas dėl pastato grobimo. 6.2.0. Draudžiama įjungti veiklos režimą, jei jis yra naudojamas tik tam, kad negauti baudų dėl nepriimtų iškvietimų, o patys vadovai jokios veiklos neplanuoja. 6.3.0. Veiklos režimas gali trukti iki 120 minučių, tačiau pageidautina, kad jis neviršytų 60-ies. 6.4.0. Veiklos metu, firmos vadovas privalo užtikrinti, jog jis ir jo kolektyvas netrukdys kitiems serverio žaidėjams. 7. Atsistatydinimai, paskyrimai, nušalinimai. 7.1.0. Minimalus direktoriaus išbuvimo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų, minimalus pavaduotojo išbuvimo laikotarpis – 20 kalendorinių dienų. 7.1.1. Neišbuvęs šio laikotarpio žaidėjas patenka į medinį arba akmeninį stulpą. 7.1.2. Jei palikimo priežastis rimta, DP gali suteikti išimtį ir atleisti nuo medinio arba akmeninio stulpo bei draudimo kandidatuoti. 7.2.0. Išsirinkus tinkamą asmenį į pavaduotojo pareigas, pirmiausiai firmos direktorius privalo apie jį pranešti DP, kuris nusprendžia, ar asmuo iš tikrųjų yra tinkamas tokioms pareigoms. 7.2.1. Jei kandidatas yra tinkamas pareigoms – tolimesnius paskyrimo proceso nurodymus parašo DP. 7.2.2. Gavus leidimą naujojo pavaduotojo paskyrimui, firmos direktorius pirmiausiai turi užpildyti paskyrimą firmos valdžios pokyčių temoje ir tik atlikęs tai jis gali paskirti savo naująjį pavaduotoją žaidime. 7.3.0. Direktorius, palikdamas savo pareigas, gali suteikti galimybę savo pavaduotojui perimti direktoriaus pareigas, apie tai jis praneša DP, kuris priima galutinį sprendimą atsižvelgdamas į pavaduotojo darbą bei nuopelnus. 7.4.0. Direktorius turi teisę nušalinti savo pavaduotoją, jei šis neatitinka direktoriaus iškeltų reikalavimų. 7.4.1. Direktorius turi teisę uždėti savo pavaduotojui įspėjimą, norėdamas tą padaryti informuoja DP, kadangi tokios galimybės iš serverio kodo pusės neturi
 3. Serverio direktoriai ir pavaduotojai, Policijos Departamentas • Direktorius: Billy_Jack, nuo 2019.11.16 , įspėjimų neturi. • Pavaduotojas: Medikai • Direktorius: Ben_Wayne, nuo 2019.11.23 , įspėjimų neturi. • Pavaduotojas: Mechanikai • Direktorius: Malacy_Edwa, nuo 2019.10.30 , turi 1 įspėjimą. • Pavaduotojas: Taksistai • Direktorius: Martin_Gossard, nuo 2019.10.30 , įspėjimų neturi. • Pavaduotojas: Ignas_Eox, nuo 2019.12.07, įspėjimų neturi. Pervežėjai • Direktorius: Gordon_Hells, nuo 2019.10.23 , įspėjimų neturi. • Pavaduotojas: Joe_Vega, nuo 2019.12.04 , įspėjimų neturi.
 4. Edvis Gaming

  Buvę serverio direktoriai,

  Buvę serverio direktoriai, Arminas_Bite, medikų direktorius nuo 2019.07.31, buvo nušalintas dėl atmestino požiūrio į pareigas 2019.08.25. Nedaz_Nedaz, medikų direktorius nuo 2019.09.07, paliko pareigas dėl asmeninių priežasčių 2019.10.18. Ignas_Eox, mechanikų direktorius nuo 2019.09.14, buvo nušalintas nuo pareigų 2019.10.21. Zemaitis_Zmogus, policijos departamento direktorius nuo 2019.08.24, paliko pareigas dėl asmeninių priežasčių 2019.11.10. Lelia_Dipsis, medikų direktorė nuo 2019.10.27, paliko pareigas dėl asmeninių priežasčių 2019.11.17.
 5. Edvis Gaming

  Prisistatau Lelia_Dipsis

  Malonu susipažinti, Deimante. Jei reiks pagalbos, kreipkis, padėsiu
 6. Edvis Gaming

  DP užduotys

  Taksistai: Nuvežti lagaminai - 4.293 iš 4.000 - įvykdyta Minutės - 16.296 iš 13.600 - įvykdyta Rida - 11.195 iš 9.000 - įvykdyta Padaryti individualią veiklą - įvykdyta Padaryti nuotrauką su 80% darbuotojų ir atstovaujamos firmos tematika - įvykdyta Laimėti „/varzybos“ - įvykdyta 2 kartus laimėti oficialų event'ą - įvykdyta Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą - įvykdyta Bendras taškų kiekis - 200 taškų iš 200 taškų. Pervežėjai: Nuvežti mažieji kroviniai - 3.758 iš 3.750 - įvykdyta Minutės - 13.233 iš 11.200 - įvykdyta Rida - 11.665 iš 7.000 - įvykdyta Padaryti individualią veiklą - įvykdyta Padaryti nuotrauką su 80% darbuotojų ir atstovaujamos firmos tematika - įvykdyta Laimėti „/varzybos“ - įvykdyta 2 kartus laimėti oficialų event'ą - įvykdyta Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą - įvykdyta Bendras taškų kiekis - 200 taškų iš 200 taškų. Policijos Departamentas: Duotos baudos - 745 iš 1.200 - įvykdyta (žinant kas vyko su gaujomis ir tai, jog ne civilių baudimas buvo galvoje, skiriama lengvata iš mano pusės už surinktas daugiau nei pusę skirtų baudų.) Minutės - 14.300 iš 16.000 - neįvykdyta Rida - 9.633 iš 10.000 - neįvykdyta Padaryti individualią veiklą - įvykdyta Padaryti nuotrauką su 80% darbuotojų ir atstovaujamos firmos tematika - įvykdyta Laimėti „/varzybos“ - įvykdyta 2 kartus laimėti oficialų event'ą - įvykdyta Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą - įvykdyta Bendras taškų kiekis - 175 taškų iš 200 taškų. Mechanikai: Parduoti įrankiai - 2.272 iš 2.100 - įvykdyta Minutės - 16.684 iš 11.200 - įvykdyta Rida - 11.561 iš 7.000 - įvykdyta Padaryti individualią veiklą - įvykdyta Padaryti nuotrauką su 80% darbuotojų ir atstovaujamos firmos tematika - įvykdyta Laimėti „/varzybos“ - įvykdyta 2 kartus laimėti oficialų event'ą - įvykdyta Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą - įvykdyta Bendras taškų kiekis - 200 taškų iš 200 taškų.
 7. Edvis Gaming

  Peikiu PD Direktorių Billy_Jack

  Policijos Departamento bazė yra direktoriaus nuosavybė ir jis nusprendžia, kas joje turi vykti, kas joje gali klajoti ar trintis be priežasties. Kilus tokiai situacijai, galima žmogų rakinti ir jį tikrinti (sodinti esant reikalui). Na, o papeikimo autoriui siūlyčiau padaryti pertrauką nuo gaujų, ar pačio SA-MP, nes kyla įtarimas, jog praleidžiant per daug laiko šiame žaidime, kyla problemų su savikontrole. Direktorius baudžiamas nebus.
 8. Edvis Gaming

  Peikiu PD Direktorių Billy_Jack

  Na, iš dalies neturiu ką pridurti ir atsakyti į šį papeikimą, jis tiesiog absurdiškas, nėra esmės išsiplėsti ties šia tema, nes niekas nesistengia suprasti to, kas yra rašoma. Taip pat papeikimas parašytas iš noro „nuversti direktorių“, kaip pats papeikimo autorius pareiškė viename iš pokalbių. Nuodugniai, logiškai ir išsamiai į visas minėtas situacijas atsakė pats peikiamasis direktorius. Ateičiai tiesiog siūlyčiau apsispręsti ko jūs norite - veiksmo iš policijos pusės, ar jo nebuvimo, nes kiek pastebime, nei tas nei tas variantai netenkina jūsų, gaujinių. Grįžtant prie papeikimo, su direktoriumi buvo rimtai pasikalbėta, kad ateityje nepasikartotų tokios situacijos su tazeriu ir būtų atidus panašiose situacijose. Direktorius įspėjamas žodiniu įspėjimu.
 9. Edvis Gaming

  DP užduotys

  Pervežėjai: - Atvežti mažųjų krovinių - 3 750 vnt - Pradirbti minučių - 11 200 min - Pravažiuoti su darbiniu transportu - 7 000 km - Padaryti individualią, bent 60 minučių trukmės veiklą ir ją aprašyti (pasitelkiant nuotraukas iš veiklos, trumpai papasakoti ką per ją veikėte, kaip sklandžiai ji gavosi, ties kur galbūt norėjote matyti geresnį rezultatą?) - 40 taškų. - Padaryti nuotrauką su darbuotojais, kurioje būtų tematika, susijusi su jūsų atstovaujama firma (nuotraukoje privalo būti bent 80% užduotyje dalyvaujančių darbuotojų) - 20 taškų. - Vienam firmos darbuotojui, kuris yra užduotyje laimėti „/varzybos“ - 20 taškų. - 2 kartus laimėti oficialų event'ą - 10 taškų. - Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą per visą užduočių laikotarpį - 10 taškų. Policijos Departamentas: - Duoti baudų - 1 200 vnt - Pradirbti minučių - 16 000 min - Pravažiuoti su darbiniu transportu - 10 000 km - Padaryti individualią, bent 60 minučių trukmės veiklą ir ją aprašyti (pasitelkiant nuotraukas iš veiklos, trumpai papasakoti ką per ją veikėte, kaip sklandžiai ji gavosi, ties kur galbūt norėjote matyti geresnį rezultatą?) - 40 taškų. - Padaryti nuotrauką su darbuotojais, kurioje būtų tematika, susijusi su jūsų atstovaujama firma (nuotraukoje privalo būti bent 80% užduotyje dalyvaujančių darbuotojų) - 20 taškų. - Vienam firmos darbuotojui, kuris yra užduotyje laimėti „/varzybos“ - 20 taškų. - 2 kartus laimėti oficialų event'ą - 10 taškų. - Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą per visą užduočių laikotarpį - 10 taškų. Mechanikai: - Parduoti įrankių - 2 100 vnt - Pradirbti minučių - 11 200 min - Pravažiuoti su darbiniu transportu - 7 000 km - Padaryti individualią, bent 60 minučių trukmės veiklą ir ją aprašyti (pasitelkiant nuotraukas iš veiklos, trumpai papasakoti ką per ją veikėte, kaip sklandžiai ji gavosi, ties kur galbūt norėjote matyti geresnį rezultatą?) - 40 taškų. - Padaryti nuotrauką su darbuotojais, kurioje būtų tematika, susijusi su jūsų atstovaujama firma (nuotraukoje privalo būti bent 80% užduotyje dalyvaujančių darbuotojų) - 20 taškų. - Vienam firmos darbuotojui, kuris yra užduotyje laimėti „/varzybos“ - 20 taškų. - 2 kartus laimėti oficialų event'ą - 10 taškų. - Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą per visą užduočių laikotarpį - 10 taškų. Taksistai: - Nuvežti lagaminėlių - 4 000 vnt - Pradirbti minučių - 13 600 min - Pravažiuoti su darbiniu transportu - 9 000 km - Padaryti individualią, bent 60 minučių trukmės veiklą ir ją aprašyti (pasitelkiant nuotraukas iš veiklos, trumpai papasakoti ką per ją veikėte, kaip sklandžiai ji gavosi, ties kur galbūt norėjote matyti geresnį rezultatą?) - 40 taškų. - Padaryti nuotrauką su darbuotojais, kurioje būtų tematika, susijusi su jūsų atstovaujama firma (nuotraukoje privalo būti bent 80% užduotyje dalyvaujančių darbuotojų) - 20 taškų. - Vienam firmos darbuotojui, kuris yra užduotyje laimėti „/varzybos“ - 20 taškų. - 2 kartus laimėti oficialų event'ą - 10 taškų. - Praleisti ne daugiau kaip 1 iškvietimą per visą užduočių laikotarpį - 10 taškų. *Atlikus papildomas užduotis, surinkus 150 ar 200 taškų gaunate papildomus prizus, apie kuriuos dabar nepranešime. Įrodymus už papildomas užduotis surenka direktorius, pasibaigus DP užduotims juos įkelia.
 10. Edvis Gaming

  Peiku Mechanikų Direktorių Malacy_Edwa

  Ties pirma papeikimo dalimi viskas iš dalies pakenčiama, buvo duota pastaba, jog tokį dalyką kaip laikino pavaduotojo paskyrimą reikia atlikti atsakingiau ir pagal visiems nustatytas taisykles. Ties tuo ir būtų apsieita, tačiau papeikimo autorius papeikimą papildo ir tenka dar labiau sukti galvą, kas nesilaikė „bazaro“ ir kas dabar už jį atsakys kaip rajoniniai teigia, kas įsižeidė, o kas smagiai leido laiką „repo renginyje“ vėlyvą vakarą. Visgi, pasidomėjęs ir paklausęs daugumos iš šio įvykio dalyvių priėjau išvadą, jog joks firmos vadovas (direktorius, pavaduotojas) neturi to toleruoti bei privalo imtis priemonių savarankiškai, jei to nepakanka, visada iki išnaktų sėdime mes, prižiūrėtojai ir padėsime išpręsti tokius incidentus. Jei jums tokie eilėraščių deklamavimai su kirčiavimu pagal ritmą kelią teigiamas emocijas, niekas to daryti nedraudžia, bet tai neturi paliesti kitų asmenų, neturi tai būti adresuojama konkrečiam žmogui. Peikiamasis pripažįsta savo neapgalvotą poelgį, kas yra pagirtina, tačiau negaliu to praleisti lengvai pro pirštus ir lai šis incidentas ir jo pasėkmės tampa pamoka ateičiai, jog į viską reikia žiūrėti rimčiau, prieš kažką darant kvailo reikia pagalvoti apie galimas pasėkmes. Direktorius baudžiamas 1 įspėjimu.
 11. Edvis Gaming

  Medikai ir vėl turi naują vadovą

  Tiesą pasakius, net nesuprantu, kodėl medikai tarsi apsėsti ir rinkimai būna labai komplikuoti, o išrinkti buvę vadovai tęsia minimalaus skaičiaus išbuvimo pareigose „streak'ą“. Tikiuosi žmogus, kurį išvysite analizėje, sudegins tą prakeiktą „streak'ą“ ir įvyks šioks toks perversmas, nei kad viskas buvo lig šiol. Potencialų laišką pateikė tik vienas žmogus - Ben_Wayne. Taip pat į mano akiratį pakliuvo pildžiusieji Andrius_Slaptas ir Black_Hand, šį kartą nusprendžiau jūsų kandidatūrų neaprašinėti, o paprasčiausiai, jei jums tai aktualu ir esate pasiryžę siekti to, ką pradėjote, skirsiu laiko ir individualiai aptarsime, ties kuo jums tektų padirbėti, kokio tobulėjimo tikiuosi iš judviejų ir apibendrinus laiško klaidas jų nebekartoti. Na, kalbant apie laiškus, grįšiu prie Luko ir neišsiplečiant noriu pabrėžti, jog tavo laiške matau gana didelę pažangą lyginant su buvusiom kandidatūrom. Gebi įtraukiančiai ir tvarkingai dėstyti mintis, puikiai pateiki laiško formatą, kas yra pagirtina ir pliusas keliauja į tavo pusę. Laiške kabliukų tiesiog neturiu kur rasti, na, o jei jų ir ieškoti, tai jie labai menki ir taisytini. Ypač likau patenkintas tuo, jog iš tavųjų išdėstytų minčių susidariau įvaizdį, jog esi labiausiai pasiruošęs iš visų kandidatavusių vadovo postui, tavo kaip vadovo ideologija ir mąstysena yra logiška, tad manau, jog didelių problemų nekils ir nebus tų atvejų, kai tiesiog pasikliovimas fantazija ir logikos nenaudojimas nuveda iki tam tikrų absurdiškų situacijų. Žinoma noriu taip pat pagirti, jog pasistengei ties idėjomis ir keletas iš jų man pasirodė gan įdomios ir turėsiančios pasiteisinti, priešingai nei dabar madoje kažkodėl esančios „gyvūnėlių auginimo“ sistemos (jei jas sistemomis galima vadinti). To ir palinkėsiu tau, Lukai, jog puikiai sektusi įgyvendinti visas norimas idėjas ir į firmą įneštum bet šiek tiek kažką „savo“. Naujasis medikų firmos direktorius - Ben_Wayne.
 12. šio vakaro nuotaikom užbaigti

  1. Rodyti senesnius komentarus  3 daugiau
  2. Tony_Mersedez

   Tony_Mersedez

   Nedas geresne ikele vstk

  3. Edvis Gaming

   Edvis Gaming

   @varskyte sita i playlista keliauja, dekoju tau

  4. Gruzinas_Tortilla

   Gruzinas_Tortilla

   @Domantas Sultanas čia specialiai visi mėto throwback dainas?

 13. UŽBLOKAVIMO ŠABLONAS, (2015.01.24) • Jūsų Vardas_Pavardė serveryje : Edvis_Gaming • Žaidėjo, kurį užblokavote Vardas_Pavardė serveryje : Tiesiog_Augiss • Už ką žaidėjas buvo užblokuotas ?: Čytinimas • Įrodymai, kurie įrodo, jog žaidėjas nusižengė serverio taisyklėms :